Overzicht deelnemende tentoonstellingen

An Ocean of Possibilities
2014

An Ocean of Possibilities

José Luis Cuevas

New Era

Met zijn serie New Era suggereert José Luis Cuevas een spirituele zoektocht die de mens over duistere paden leidt. Het dubbelzinnige karakter roept de algehele malaise op van een samenleving die spiritualiteit verwerpt, maar tegelijkertijd vertrouwt op uitzinnige bovennatuurlijke krachten om de eigen werkelijkheid te manipuleren. Door de eeuwige strijd tussen goed en het kwaad, het eindige en het oneindige, en leven en dood lijkt er voor profetieën die een uitweg beloven hoop te gloren, maar ze zijn niet meer dan een metafoor voor een wereld waarin afschuw, angst en wanhoop zegevieren.

Biografie

José Luis Cuevas (Mexico, 1973) studeerde marketing en Creatieve Visualisatie in Mexico-Stad. Zijn werk was op een groot aantal solo- en groepstentoonstellingen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika te zien en is onder andere opgenomen in de collectie van het Museum of Photographic Arts in San Diego.