Overzicht deelnemende tentoonstellingen

An Ocean of Possibilities
2014

An Ocean of Possibilities

Lioba Keuck

Couve e Coragem

In Lissabon is tachtig hectare aan braakliggende grond door burgers bezet en in gebruik genomen als moestuin. De stadsbewoners doen dat niet uit idealisme of om een politiek statement te maken, maar uit bittere noodzaak: door armoede is dit een van de weinige manieren om aan voedsel te komen, of om door verkoop van de opbrengsten van de grond een eigen inkomen te creëren. Voor haar serie Couve e Coragem ('kool en moed') volgde Lioba Keuck ruim twee jaar de mensen die tussen verkeersaders en flatgebouwen een lapje grond bewerken. Veelal afkomstig uit voormalige Portugese kolonieën, verlieten zij ooit hun thuis in de hoop op een beter bestaan in de stad. Nu die hoop is vervlogen, en door de crisis sociale vangnetten zijn weggevallen, is hun moestuin hun enige bondgenoot in de strijd voor een waardig leven.

Biografie

Lioba Keuck (West-Duitsland, 1983) studeerde aan de kunstacademie in Münster. Aan de kunstacademie in Lissabon studeerde ze af op haar serie Couve e Coragem, waarvoor ze ook een magazine maakte. Keuck werkt als freelance fotograaf voor tijdschriften en non-profitorganisaties, en als radiojournalist.