Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Rise
2014

Rise

Marcelo Enrique Londoño Alvarez

Rio Pro Copa

Sinds Rio de Janeiro als gaststad voor het wereldkampioenschap voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016 werd aangewezen, is er een merkwaardig scenario van politieke en sociale hervormingen op gang gekomen, constateert Marcelo Enrique Londoño Alvarez. Deze sportevenementen zijn en worden als voorwendsel gebruikt om de ontruiming van delen van de favela’s, Rio’s sloppenwijken, goed te praten. De bewoners worden naar de rand van de stad verdreven om de veiligheid te verhogen, terwijl het gewelddadige optreden van gemaskerde politie in de favela’s de Brazilianen schrik aanjagen. Dat geldt ook voor het optreden van de politie buiten de sloppenwijken: de sociale protesten van de bevolking kregen nationaal en internationaal veel aandacht, maar de demonstranten werden behandeld als relschoppers.

Biografie

Marcelo Enrique Londoño Alvarez (Colombia, 1977) groeide op in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, waar hij film en geschiedenis studeerde. Als documentaire fotograaf heeft hij zich gespecialiseerd in langlopende projecten waarin hij sociale ontwikkelingen volgt door zich onder te dompelen in de betreffende gemeenschappen. Momenteel woont hij in Rio de Janeiro.