Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Arena
2016

Arena

Olaf Otto Becker

Reading the Landscape (2014)

In zijn boekproject READING THE LANDSCAPE stelt Olaf Otto Becker de wereldwijde ontbossing van oerbossen en de huidige herijking van ons begrip van de natuur ter discussie. Becker toont in de oerwouden van Indonesië en Maleisië drie staten van natuur: intact, verwoest en kunstmatig. De mensheid verwoest binnen een paar decennia de oerbossen die al miljoenen jaren bestaan, vervangt ze door monoculturen en creëert in de megasteden imaginaire natuur. Samen vormen ze volgens Becker een onontkoombaar fataal ecologisch en economisch proces. De foto's van READING THE LANDSCAPE getuigen van de veranderde landschappen als gevolge van overbevolking en het ongecontroleerde gebruik van de grondstoffen van de aarde.

Biografie

Olaf Otto Becker (West-Duitsland, 1959) studeerde communicatie, met een specialisatie in fotografie, en filosofie. Voor zijn werk werd hij meermaals onderscheiden, onder andere met de Deutscher Fotobuchpreis voor zijn fotoboek Broken Line. Beckers werk was te zien in solo- en groepstentoonstellingen in Europa, Turkije, Canada en de Verenigde Staten.