Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Global Detail
2003

Global Detail

Yto Barrada

TANGER

Vanwege de strenge hygiënische regelgeving en de loonkosten komt het thuis pellen van garnalen in Nederland nauweljks nog voor. Garnalen uit de Noordzee worden daarom gepeld in lagelonenlanden zoals Marokko. Via de pelhallen van Tanger keren ze terug naar de Nederlandse markt. De foto's maken deel uit van de serie The Strait: A Record of Northern Ennui (2001) waarin de Marokkaans-Franse fotografe Yto Barrada (1971) het uitzichtloze leven in de Noord-Marokkaanse stad Tanger schetst. Het dagelijks leven wordt er bepaald door het dromen over het oversteken van de Straat van Gibraltar en een betere toekomst in Europa.

  • TANGER

    Vanwege de strenge hygiënische regelgeving en de loonkosten komt het thuis pellen van garnalen in Nederland nauweljks nog voor. Garnalen uit de Noordzee worden daarom gepeld in lagelonenlanden zoals Marokko. Via de pelhallen van Tanger keren ze terug naar de Nederlandse markt.

    De foto's maken deel uit van de serie The Strait: A Record of Northern Ennui (2001) waarin de Marokkaans-Franse fotografe Yto Barrada (1971) het uitzichtloze leven in de Noord-Marokkaanse stad Tanger schetst. Het dagelijks leven wordt er bepaald door het dromen over het oversteken van de Straat van Gibraltar en een betere toekomst in Europa.

  • TANGER

Biografie

Shop

Global Detail

Global Detail

Prijs EUR 35,00