Is de nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor weergave in uw browser.
PERSBERICHT Datum: 06-08-2014
21ste Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie
Fries Museum & diverse lokaties, Leeuwarden / 
31 augustus
26 oktober

An Ocean of Possiblities

59 fotografen uit 25 landen geselecteerd


De 21ste Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2014 is geïnspireerd door de groeiende zoektocht naar andere mogelijkheden onze gezamenlijke toekomst vorm te geven, als hoopgevend antwoord op het haperen van de machine van de globale economische en politieke systemen.

Met To Have and Have Not (2013) belichtte Noorderlicht achtergronden en hoofdbetrokkenen van de huidige wereldwijde economische en politieke crisis. An Ocean of Possibilities vraagt voorbij het ontleden van wat er mis ging, naar het daadkrachtig potentieel van hen die dwars op de status quo een eigen koers uitzetten.

Dit kunnen particulieren of kleine gemeenschappen zijn, bedrijven die denken in termen van duurzaamheid, of sociale ondernemingen. Ongeacht hun vorm proberen ze een betere toekomst te realiseren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen, zelfs als dat onzekerheid in het vooruitzicht betekent.

In een recent interview identificeert kunstenaar, ingenieur en activist Natalie Jeremijenko deze groeiende drang tot verandering als een crisis of agency. “The work I do addresses what I call “the crisis of agency”, in other words: what to do .... in the face of so many environmental and political challenges. What do I do as an individual, collective, or community? How do we produce a desirable future? Do we have any agency to imagine and redesign our collective relationship to natural systems? Can we make desirable imaginative changes?”

De term crisis of agency wordt tegenwoordig ook vaak gebruikt om de strijd te duiden rond de mondiale bedrijven en hun financiële macht, die met hun overwicht een bedreiging voor de soevereiniteit van nationale staten betekenen, de representatieve democratie ondermijnen en het ecosysteem van de hele planeet aantasten. Omdat de effecten van deze strijd rond vertegenwoordiging en zeggenschap ons steeds directer raken, wordt deze crisis als een vraag naar ook ons eigen handelen ervaren. Sommigen zien dit als een uitdaging om de zeggenschap over wie en wat hun leven bepaalt terug te veroveren te midden van sociale structuren die in een alarmerend tempo uiteenvallen, terwijl het anderen dwingt de voorwaarden van hun bestaan op nieuwe gronden te stoelen.

Het onderwerp bleek nog maar fragmentarisch in beeld gebracht. De research voor dit thema – waaronder de meer dan 700 inzendingen – was dan ook niet eenvoudig. Het beeld dat zich aftekent, is dat van een voorlopige kaart met nog vele onbevaren wateren.

Sommige thematische routes, rijk aan beeld of dichter bij de hand, waren meer bezocht dan andere, en kregen ruimte hun rijkdom buiten de muren van het Fries Museum te tonen, in het nabijgelegen Natuurmuseum Fryslân, de Blokhuispoort en in de pop-up ruimtes in Winkelcentrum Zaailand. De zee van mogelijkheden zelf is te bezoeken in het Fries Museum.

---

Het uitgebreide persbericht met illustraties kunt u als pdf downloaden via deze link. Bezoek ook onze website met een uitgebreid overzicht van het festival.

Pers: Preview en Opening


Opening op zaterdag 30 augustus om 16.00 uur in het Fries Museum.

Er is bovendien een presspreview vanaf 14.00 uur.

Graag aanmelden via publicity@noorderlicht.com

Voor informatie, beeldmateriaal en verzoeken tot interviews kunt u met ons contact opnemen via: publicity@noorderlicht.com, 050 318 22 27

Noorderlicht Fotomanifestatie, Fotogalerie, Projecten, Uitgeverij
info@noorderlicht.com www.noorderlicht.com
T +31 (0) 50 318 2227 F +31 (0) 50 318 2204
Adres: Akerkhof 12, 9711 JB Groningen, NL

Follow Noorderlicht_NL on Twitter Visit our Facebook fan page
A.u.b niet met 'reply' reageren op dit bericht, het is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Voor reacties en vragen kunt u ons bovenstaande algemene adres gebruiken.

Afmelden nieuwsbrief