Is de nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor weergave in uw browser.
PERSBERICHT Datum: 11-10-2016
Directeur a.i. Stichting Fotografie Noorderlicht

PERSBERICHT

Directeur a.i. Stichting Fotografie Noorderlicht


Het bestuur van Stichting Fotografie Noorderlicht heeft Kees van der Meiden gevraagd het komende halve jaar als directeur ad interim van de stichting op te treden.

Stichting Fotografie Noorderlicht bevindt zich in een cruciale fase van haar ruim 25-jarig bestaan. In mei jl. werd duidelijk dat de stichting, die sinds jaar en dag maatschappelijk geëngageerde actuele fotografie presenteert in opvallende tentoonstellingen en festivals, zich moet voorbereiden op de serieuze kans dat zij haar structurele rijkssubsidie verliest.

In nauwe samenwerking met oprichter en directeur vanaf het eerste uur Ton Broekhuis, die per 1 februari 2017 met pensioen gaat, curator Wim Melis en andere betrokkenen gaat Van der Meiden werken aan de toekomst van Noorderlicht. Hij zal onder andere een nieuw actieplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met de financiële scenario’s die de komende maanden uit zullen kristalliseren. Het nieuwe beleidsplan ‘Noorderlicht en de toekomst’ (2017-2020), dat in mei jl. het licht zag en waarin kwaliteit, maatschappelijk engagement en hartstocht voorop staan, blijft het vertrekpunt van het toekomstige programma.

Op dit moment vindt een intensieve lobby plaats naar de landelijke politiek en wordt nauw overlegd met de regionale overheden. Deze dialogen staan in het teken van het handhaven van de sterke regionale, landelijke en internationale positie die de Stichting opgebouwd heeft. Noorderlicht zal zich heroriënteren op haar mogelijkheden daartoe, binnen de grenzen van de nu aftekenende financiële realiteit.

Stichting Fotografie Noorderlicht organiseert het jaarlijkse Noorderlicht festival, dat immer goede recensies ontving en enige jaren geleden werd uitgeroepen tot een van de beste van de wereld. Daarnaast beheert zij de permanente fotogalerie in het hart van Groningen, waar ook het projectbureau is gehuisvest. Noorderlicht wordt sinds haar begin in 1990 structureel gesteund door de Gemeente en Provincie Groningen, en sinds 2000 door de Rijksoverheid, de Provincie Friesland en Gemeente Leeuwarden.

Kees van der Meiden was tot vorig jaar directeur bestuurder van het fusiemuseum TwentseWelle te Enschede. Sinds vorig jaar treedt hij op als onafhankelijk adviseur van onder andere Noorderlicht en is hij commissielid van de Raad voor Cultuur. Hij is vertrouwd met het Noorden vanuit zijn eerdere directeurschap van het Natuurmuseum in Groningen stad en werkte in die tijd regelmatig samen met Noorderlicht in een aantal opvallende projecten.

Niet voor publicatie:

Voor meer informatie: Arie Wink, voorzitter bestuur. U kunt kontakt met hem opnemen via het Noorderlicht kantoor op tel. 050 318 2227 of info@noorderlicht.com.

---------------------------------------

REMINDER
24 september t/m 20 november:
Theatre Of Politics - In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van komende november toont de Noorderlicht Fotogalerie 4 projecten die elk een uniek inzicht geven in dit politieke proces. Van de zaaltjes in het achterland tot de in de puntjes verzorgde shows van de Nationale Conventies, en van de in zwijm vallende fan tot de gepensioneerde partijprominenten: het zijn allemaal onderdelen van het theater van de verkiezingen, waarin ieder zijn rol speelt.

Voor informatie, beeldmateriaal en verzoeken tot interviews kunt u met ons contact opnemen via: publicity@noorderlicht.com, 050 318 22 27

Noorderlicht Fotomanifestatie, Fotogalerie, Projecten, Uitgeverij
info@noorderlicht.com www.noorderlicht.com
T +31 (0) 50 318 2227 F +31 (0) 50 318 2204
Adres: Akerkhof 12, 9711 JB Groningen, NL

Follow Noorderlicht_NL on Twitter Visit our Facebook fan page
A.u.b niet met 'reply' reageren op dit bericht, het is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Voor reacties en vragen kunt u ons bovenstaande algemene adres gebruiken.

Afmelden nieuwsbrief