Is de nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor weergave in uw browser.
PERSBERICHT Datum: 17-06-2014
Noorderlicht en Rijksuniversiteit Groningen brengen academisch Groningen in beeld met hulp van mobiele ploggers.


De Rijksuniversiteit Groningen, het Ubbo Emmius Fonds en Noorderlicht roepen de hulp in van ploggers (fotobloggers) om het huidige academische leven in woord en beeld te vereeuwigen.

Rector Magnificus Elmer Sterken beet vorige week het spits af door 24 uur lang zijn werkzaamheden vast te leggen. Nu wordt de hulp ingeschakeld van studenten, medewerkers en van Stadjers.

Een ‘plogger’ legt een dag lang alles vast met de camera van een mobiele telefoon. Elke foto krijgt een onderschrift van één zin. Zo ontstaat een eigentijds beeld van het Groningse universitaire leven, dat wordt vereeuwigd voor het nageslacht in het Album Amicorum. Dit album wordt cadeau gedaan aan alle promovendi en masterstudenten van de Rijksuniversiteit.

Een selectie van de foto’s wordt samen met werk van professionele fotografen geëxposeerd in de Noorderlicht Fotogalerie, tijdens de opening van het academisch jaar begin september.

Geïnteresseerden kunnen hun ‘plog’ voor 1 juli insturen naar Alumnirelaties & Fondswerving / Ubbo Emmius Fonds, t.a.v. Bert Wolfkamp, a.j.wolfkamp@rug.nl, 050-3635456.
Meer informatie: https://www.facebook.com/albumamicorum.

Voor informatie, beeldmateriaal en verzoeken tot interviews kunt u met ons contact opnemen via: publicity@noorderlicht.com, 050 318 22 27

Noorderlicht Fotomanifestatie, Fotogalerie, Projecten, Uitgeverij
info@noorderlicht.com www.noorderlicht.com
T +31 (0) 50 318 2227 F +31 (0) 50 318 2204
Adres: Akerkhof 12, 9711 JB Groningen, NL

Follow Noorderlicht_NL on Twitter Visit our Facebook fan page
A.u.b niet met 'reply' reageren op dit bericht, het is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Voor reacties en vragen kunt u ons bovenstaande algemene adres gebruiken.

Afmelden nieuwsbrief