Is de nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor weergave in uw browser.
PERSBERICHT Datum: 01-11-2016
Noorderlicht verscherpt focus

Noorderlicht verscherpt focus


Stichting Fotografie Noorderlicht presenteert een vernieuwd en aangescherpt programma voor het jaar 2017, met een doorkijk naar de jaren erna. Daarmee positioneert Noorderlicht zich midden in de ontwikkelingen van de hedendaagse beeldcultuur waarin de fotografie een voortrekkersrol speelt.

Dit programma is tevens een reactie op het veranderende overheidsbeleid, nu de Raad voor Cultuur definitief heeft geadviseerd om geen plek te reserveren voor een presentatieinstelling die de maatschappelijke relevantie van het hoogwaardige beeld voorop stelt. Door deze keuze dreigt de bodem weg te vallen onder het succesvolle Noorderlicht, wier beleid al zestien jaar met Rijkssteun gehonoreerd wordt.

De kracht van Noorderlicht is al meer dan 25 jaar gelegen in haar consistente visie op geëngageerde en verbeeldende fotografie, gekoppeld aan een sterke internationale positie. Deze visie vormt het vertrekpunt voor het toekomstige beleid.

Noorderlicht positioneert zich als pleitbezorger van de verbeeldende ‘non-fictie’. Binnen het veelomvattende begrip ‘beeldcultuur’ richt Noorderlicht zich op vrije vertellingen, in een samenspel van meerdere kunstenaars. Het auteurschap van de kunstenaar en het auteurschap van Noorderlicht zijn van gelijk belang in de wijze waarop de producties van Noorderlicht reflecteren op de wereld om ons heen.

Noorderlicht presenteert drie thema’s, die gedurende de komende jaren beeldbepalend zijn in het beleid. Elk van de drie thema’s krijgt een ijkpunt in een van de jaarlijkse festivals. De eerstvolgende zal in het najaar van 2017 ingaan op de ‘Verbeelding van de wetenschap’, met als locatie naar verwachting de Der Aa-Kerk. De festivals in 2018 en 2019 gaan in op het wereldwijde door de mens beïnvloede landschap en de machtsverhoudingen in de wereldeconomie. Binnen de thema’s wordt veel ruimte gemaakt voor samenwerking met partner-instellingen.

Nieuw in het programma is de ombouw van de Noorderlicht Fotogalerie tot het Huis van Noorderlicht. Een terugkerend onderdeel daarin wordt de noordelijke fotosalon, een thuisbasis van de noordelijke fotografie. Een reizende galerie met jaarlijks meerdere tentoonstellingen op wisselende, in het oog springende locaties in stad en provincie, wordt een nieuwe activiteit.


Daarnaast gaat Noorderlicht een nauwe samenwerking aan met musea in het Noorden en daarbuiten, in projecten waarvoor telkens incidentele financiering wordt gezocht. Het samenstellen van Noorderlicht producties voor musea wordt een structureel onderdeel van het beleid.

Noorderlicht brengt op deze wijze drie inhoudelijke thema’s, die vaste vorm krijgen in sprankelende en kritische projecten in drie fysieke programmalijnen. Van klein tot groot, van experimenteel tot klassiek. Het programma van Noorderlicht creëert ruimte voor fotografie en gerelateerde kunstvormen, voor beeldcultuur die ergens over gáát.

Noorderlicht vraagt enthousiast, maar ook met zorg aandacht voor dit programma. Voor het Noorderlicht beleid voor 2017 en verder, gaat zij uit van voldoende steun van de lokale overheden. Qua Rijksbegroting valt op 21 november het definitieve besluit. Noorderlicht vraagt nu bij het ministerie van OCW vanaf 2017 €360.000 per jaar, een bedrag dat tussen dat van de huidige bijdrage (na de ronduit beschadigende bezuinigingen van de vorige staatssecretaris) en dat van de periode daarvoor ligt.

Zie voor het programma:

Noorderlicht manifest 2017 en verder
Voor informatie, beeldmateriaal en verzoeken tot interviews kunt u met ons contact opnemen via: publicity@noorderlicht.com, 050 318 22 27

Noorderlicht Fotomanifestatie, Fotogalerie, Projecten, Uitgeverij
info@noorderlicht.com www.noorderlicht.com
T +31 (0) 50 318 2227 F +31 (0) 50 318 2204
Adres: Akerkhof 12, 9711 JB Groningen, NL

Follow Noorderlicht_NL on Twitter Visit our Facebook fan page
A.u.b niet met 'reply' reageren op dit bericht, het is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Voor reacties en vragen kunt u ons bovenstaande algemene adres gebruiken.

Afmelden nieuwsbrief