Is de nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor weergave in uw browser.
PERSBERICHT Datum: 26-11-2016
Open brief aan de minister

Open brief aan de minister


Groningen, 25 november 2016

Geachte mevrouw Bussemaker,

Op 21 november jongstleden waren wij aanwezig bij het Tweede Kamerdebat over de cultuurbegroting. Daarin speelde de landelijke spreiding van kunst en cultuur de hoofdrol. Wij hebben helaas moeten constateren dat - net als eerder bij andere gelegenheden - de feiten werden miskend. De spreiding van het culturele aanbod en met name het aanbod in Noord Nederland komt met het recente advies van de Raad voor Cultuur, dat u voornemens bent uit te voeren, verder onder de druk te staan. Wij kunnen het niet mooier maken dan het is. Helaas bleef u op deze bewuste maandag uw opvatting verdedigen dat het met de spreiding van kunst en cultuur wel goed zit. U noemde daarbij overigens alleen voorbeelden en getallen die betrekking hadden op de podiumkunsten.

Het heeft geen zin om hier wederom de cijfers te tonen. Dat hebben onze collega instellingen in een eerdere brief aan de Tweede Kamer en ook anderen al gedaan. Weliswaar doen er verschillende getallen de ronde, maar allemaal wijzen ze in dezelfde richting: er gaat nóg meer Rijksgeld naar de Randstad dan voorheen. Met name het Noorden heeft het nakijken. Doordat Noorderlicht uit de BIS vertrekt is er weer een Rijksgesteunde instelling minder en wordt de diversiteit van het aanbod verder verkleind. Het zijn bezuinigingen die de regio niet kan opvangen en ze staan haaks op uw beleid, dat een landelijke spreiding voorstaat die in balans is.

Er moet dan ook werkelijke reparatie komen van de kaalslag die de bezuinigingen uit 2012 hebben veroorzaakt. U zult aanvoeren dat er in de afgelopen periode 28 miljoen extra in de kunsten is geïnvesteerd waarvan nu 10 miljoen structureel. En ook noemt u waarschijnlijk het feit dat er geld in cultuureducatie is gestoken. Natuurlijk is dat een goede zaak, maar het is ook een druppel op een gloeiende plaat.

U verwijst onder andere de Stichting Fotografie Noorderlicht naar het Mondriaanfonds. Onze aanvraag is al de deur uit, maar bij het fonds echoën de bezuinigingen door, die door uw voorganger zijn ingezet. Er komen voor 4 miljoen euro aanvragen af op 700.000 euro budget.

Over Noorderlicht merkte u verder op dat de plannen door de Raad voor Cultuur tot twee maal als onvoldoende werden gekwalificeerd. "Andere plannen waren gewoon beter", waren letterlijk uw woorden. Wij bestrijden deze uitspraken. De Raad voor Cultuur was in zijn advies positief over Noorderlicht. Hij heeft op geen enkele wijze de kwaliteit van Noorderlicht vergeleken met andere organisaties. Dat suggereert u nu wel. De Raad heeft echter de vastgestelde criteria te hanteren die op Noorderlicht helaas niet één op één toepasbaar zijn. Dat is spijtig, te meer omdat Noorderlicht haar nieuwe meerjarenvisie juist heeft afgestemd op drie door u opnieuw geformuleerde uitgangpunten: het bereik van een breed publiek, het accentueren van het eigen karakter van de instelling en spreiding van de activiteiten in de regio.

Noorderlicht is een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur in het Noorden. Dit wordt onderschreven door vele collega instellingen in de eerdergenoemde brief. Daarbij is zij een gerenommeerde instelling, die in binnen- en buitenland een goede naam heeft.
Noorderlicht heeft ondanks een korting van €300.000 euro op de rijksbijdrage in 2012 kans gezien overeind te blijven. De tentoonstellingen en projecten die in de plannen stonden zijn met succes uitgevoerd.

Dat u Noorderlicht wegzet als een instelling die onvoldoende kwaliteit waarborgt en waarvan de rijksbijdrage tot nul teruggebracht kan worden, zien wij als een onterechte afstraffing en exemplarisch voor de verdere aanslag op de kunst en cultuur in Noord Nederland.

We roepen u op om deze ontwikkeling samen met ons te keren.

Met vriendelijke groet,
Stichting Fotografie Noorderlicht

Voor informatie, beeldmateriaal en verzoeken tot interviews kunt u met ons contact opnemen via: publicity@noorderlicht.com, 050 318 22 27

Noorderlicht Fotomanifestatie, Fotogalerie, Projecten, Uitgeverij
info@noorderlicht.com www.noorderlicht.com
T +31 (0) 50 318 2227 F +31 (0) 50 318 2204
Adres: Akerkhof 12, 9711 JB Groningen, NL

Follow Noorderlicht_NL on Twitter Visit our Facebook fan page
A.u.b niet met 'reply' reageren op dit bericht, het is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Voor reacties en vragen kunt u ons bovenstaande algemene adres gebruiken.

Afmelden nieuwsbrief