• © Eddo Hartmann

    Exclosure Experiment 2

Eddo Hartmann - The Collective Landscape

NATUURMUSEUM FRYSLÂN, LEEUWARDEN
Noorderlicht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) continueren hun samenwerking in de reeks ‘Imagining Science’. Daarin krijgt een fotograaf de opdracht om een wetenschappelijk onderzoeksveld te verbeelden in relatie tot het Noorderlicht festival-thema van het betreffende jaar. Door de jaren heen komt zo een veelzijdig en autonoom artistiek beeld van het wetenschappelijke leven tot stand. De opdracht voor 2018 ging naar Eddo Hartmann. Van 28 september 2019 t/m 5 januari 2020 wordt zijn serie 'The Collective Landscape' tentoongesteld in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden.


Het Nederlandse landschap staat zwaar onder druk door de verschillende aanspraken op de beperkte ruimte. Het is uitermate lastig om het landschap te beschermen als een collectieve waarde en het vervolgens ook nog voor te bereiden op de toekomst. In de strijd om de ruimte komen economisch zwakkere functies zoals ‘biodiversiteit’ vaak op de laatste plaats.

Van trekvogels tot landbouw
Aan de RUG wordt vanuit verschillende disciplines onderzoek verricht naar landschap, natuur, landbouw en ecosystemen. In opdracht van de RUG en Noorderlicht verbeeldt Hartmann de specifieke onderzoeksgebieden van hoogleraren Theunis Piersma (trekvogelecologie), Han Olff (ecosystemen en natuur-inclusieve landbouw) en Henk Folmer (milieueconomie en landbouwdiversiteit) en de mensen met wie zij samenwerken. Hartmann liet zich hierbij inspireren door het concept ‘Collective Landscape’ van Britse landschapsarchitect Sir Geoffrey Jellicoe, die het landschap zag als een gemeenschappelijke kunstuiting van de mensheid. Om dit te benadrukken plaatste Hartmann in een aantal gevallen zelf aanvullende verlichting op locaties waar de wetenschappers met veldonderzoek bezig waren.

Eddo Hartmann (Nederland, 1973) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Eerdere projecten waren onder andere de fotoboeken ‘Hier Woont Mijn Huis’, een persoonlijke serie over zijn ouderlijk huis, en ‘Setting The Stage - North Korea’, over het leven van Noord-Koreanen in de hoofdstad Pyongyang.