04 | 30

ANJA DE JONG
Anja de Jong (Nederland, 1957) werkt zowel autonoom als in opdracht en is docent fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze bedenkt en publiceert haar eigen projecten in de vorm van tentoonstellingen en (boek)publicaties. In haar werk is de mens, indien aanwezig, slechts figurant. De Jongs interesse ligt in het handelen van de mens en hoe deze daarmee zijn sporen trekt in zowel het cultuur- als natuurlandschap. Haar werk was te zien tijdens de Noorderlicht-manifestaties van 2001 en 2017.

Hoe ben je betrokken bij Noorderlicht?
“Naast dat ik bezoeker ben van jullie tentoonstellingen, ben ik als fotograaf betrokken geweest bij de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie. Mijn werk is tijdens twee festivals te zien geweest, beide keren als project in progress. ‘The Borderland Project’ werd getoond tijdens ‘Sense of Space’ in 2001. Hierin fotografeerde ik overgangsgebieden tussen cultuur- en natuurlandschap, plekken waar de mens als vreemdeling fungeert. Mijn meest recente serie, ‘Monuments of Climate Change’, werd getoond tijdens de fotomanifestatie ‘NUCLEUS Ç€ de verbeelding van wetenschap’ twee jaar geleden. Het project loopt nog steeds en laat landschappen en plekken zien waar de mens al eeuwenlang strijdt met het water. Of het als vriend omarmd heeft.” 

Wat was je favoriete Noorderlicht-expositie?
“Dat was ‘NUCLEUS’. Mijn voorkeur gaat uit naar deze tentoonstelling omdat we met een divers gezelschap fotografen door Harry Cock en Wim Melis uitgenodigd werden om te exposeren in KINK Assen. Hier werd niet alleen een scala aan zienswijzen zichtbaar gemaakt, maar ook een grote verscheidenheid aan werkwijzen en uitvoering.”   

Hoe zie je de toekomst voor Noorderlicht?
“Ik voorzie en hoop dat de jaarlijkse Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie voortgaat op de ingeslagen weg: met niet alleen aandacht voor de fotografie, maar ook voor de totstandkoming van de projecten zelf.”