Enquête

Het kan altijd beter! Noorderlicht wil graag uw mening. We vragen u daarom de volgende enquête in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten en verwerking gebeurt volstrekt anoniem. Bij voorbaat hartelijk dank.

klik op deze link voor de enquête