Overzicht deelnemende tentoonstellingen

KINK
2017

KINK

Anja de Jong

MONUMENTS OF CLIMATE CHANGE (2011-doorlopend)

Als land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, heeft Nederland in de loop der tijd een eindeloze reeks stormvloeden en overstromingen doorstaan. Nog steeds vragen klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging om een constante herijking, aanpassing en vernieuwing van de bescherming tegen het water. In haar work in progress MONUMENTS OF CLIMATE CHANGE toont Anja de Jong landschappen en locaties waar de mens al eeuwenlang het water als vriend omarmt of als vijand bevecht. Zonder die interventies is ons leven met het water – ons (culturele) verleden én onze toekomst – op drassige grond gebouwd.

Sense of Space
2001

Sense of Space

Anja de Jong

BORDERLAND

Al sinds 1992 werkt Anja de Jong aan het project BORDERLAND. Zij reist de wereld af om een visueel document te maken van 'niemandslanden', overgangsgebieden tussen natuur en cultuur. Het zijn veelal onherbergzame locaties met extreme klimatologische omstandigheden waar de mens hooguit tijdelijk kan verblijven als toerist of wetenschapper. Desondanks speelt zich aan deze randen van de beschaving een voortdurende strijd af tussen mens en natuur. De Jong toont series over Antarctica en over de tropische regenwouden van Costa Rica en Puerto Rico. Het eerste gebied wordt gekenmerkt door onderzoeksstations en claims van verschillende landen. De regenwouden, hoewel formeel beschermde gebieden, vallen ten prooi aan het toenemende eco-toerisme.

  • BORDERLAND

    Al sinds 1992 werkt Anja de Jong aan het project BORDERLAND. Zij reist de wereld af om een visueel document te maken van 'niemandslanden', overgangsgebieden tussen natuur en cultuur. Het zijn veelal onherbergzame locaties met extreme klimatologische omstandigheden waar de mens hooguit tijdelijk kan verblijven als toerist of wetenschapper. Desondanks speelt zich aan deze randen van de beschaving een voortdurende strijd af tussen mens en natuur. De Jong toont series over Antarctica en over de tropische regenwouden van Costa Rica en Puerto Rico. Het eerste gebied wordt gekenmerkt door onderzoeksstations en claims van verschillende landen. De regenwouden, hoewel formeel beschermde gebieden, vallen ten prooi aan het toenemende eco-toerisme.

  • BORDERLAND

  • BORDERLAND

  • BORDERLAND

  • BORDERLAND

Biografie

Anja de Jong (Nederland, 1957) studeerde visuele communicatie aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam. Sinds haar afstuderen in 1981 werkt ze als beeldend kunstenares en freelance fotografe. Behalve in Nederland was haar werk te zien in tentoonstellingen in onder meer Duitsland, Italië en Indonesië. In 2001 maakte De Jongs langlopende project Borderland deel uit van de Noorderlichtmanifestatie Sense of Space.

Website Anja de Jong