Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Metropolis
2011

Metropolis

Christoph Gielen

CIPHERS (Verenigde Staten, 2010)

Met zijn luchtfotografie van Amerikaanse stedelijke gebieden ontsluiert de Duitse fotograaf Christoph Gielen een aantal onderliggende paradigma’s. De Amerikaanse stad is een fenomeen dat is gebaseerd op autogebruik. Het is een uiting van de ‘bigger is better’-attitude die hoorde bij de ongebreidelde investeringen in huizenbezit en commercieel onroerend goed, in een tijd waarin afstanden en benzineprijzen nauwelijks een overweging waren. De centrale vraag die Gielen ons voorhoudt is deze: is dit type stedelijke inrichting houdbaar? En impliciet: hoe zou een toekomstgerichte stadsplanning er wél moeten uitzien?

  • CIPHERS (Verenigde Staten, 2010)

  • CIPHERS (Verenigde Staten, 2010)

  • CIPHERS (Verenigde Staten, 2010)

  • CIPHERS (Verenigde Staten, 2010)

  • CIPHERS (Verenigde Staten, 2010)

Biografie

Christoph Gielen (West-Duitsland, 1967) specialiseert zich in luchtfotografie van het urbane landschap, bewegend op de grens tussen kunst en milieupolitiek. Zijn werk was onder meer te zien in het Nederlands Fotomuseum en het Recontres d’Arles festival. Als spreker was Gielen actief op TEDtalks, het Congress for the New Urbanism en in het BMW Guggenheim Lab.

Website Christoph Gielen

Shop

Metropolis - City Life in the Urban Age

Metropolis - City Life in the Urban Age

Prijs EUR 17,50