Overzicht deelnemende tentoonstellingen

IN VIVO | de natuur van natuur
2018

IN VIVO | de natuur van natuur

Daan Paans

Rhinoceros (2016)

Met deze afbeeldingen van een ongerept regenwoud, met fauna uit vervlogen tijden, gaat Daan Paans in op blinde vlekken in onze visuele geschiedschrijving. Hij modelleerde het woud naar een negentiende-eeuwse gravure die de aarde voor het ontstaan van de mensheid verbeeldt. Ons beeld van wat paradijselijk is, wordt bepaald door oude archetypen, die deze gravure, maar ook nog steeds onze hedendaagse perceptie kleuren. Paans onderzocht tevens ons opnieuw creëren van de oeros (over het heden) en ons beeld van meteorieten (over de toekomst), eveneens onderwerpen waarvan we een beeld hebben zonder ze ooit in het echt gezien te hebben. De titel RHINOCEROS refereert aan de houtsnedes van neushoorns door Albrecht Dürer, vijfhonderd jaar geleden gemaakt op basis van een handvol beschrijvingen – nog lange tijd daarna trok niemand de waarheid ervan in twijfel. De afbeelding werd, met al zijn fouten, een onderdeel van ons collectieve geheugen.

Biografie

Daan Paans (Nederland, 1985) studeerde fotografie aan de Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost. Sinds zijn afstuderen in 2009 was zijn werk te zien in exposities in Nederland, New York, Duitsland, Zwitserland en Sint-Petersburg. Paans publiceerde de boeken Letters From Utopia (2013) en Perhaps It Might Be Said Rightly... (2010). Zijn werk werd bekroond met de St. Joost Penning (2009) en de FOAM Talent 2016 Award. Tot zijn opdrachtgevers behoren onder meer Vrij Nederland, de Volkskrant en het Ministerie van VROM. Voor RHINOCEROS werkte Paans samen met Frank van der Stok, Autobahn, Michael van Kekem, Jesse Nortier en LhGWR.