Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Sense of Space
2001

Sense of Space

Denis Darzacq

ENSEMBLES

In ENSEMBLES volgt Denis Darzacq de bewegingen van mensen in de stad. Hij observeert hoe ze elkaar ontmoeten en doet op deze manier onderzoek naar de sociale codes en de stereotypen van het leven op pleinen en in straten. Darzacq beschouwt de publieke ruimte als theater en de bewoners ervan als toneelspelers. Hij fotografeert de mise-en-scène als een voyeur - van een afstand en van bovenaf. In de bevreemdende composities doet het spel van toenadering en ontwijking zich voor als een dans.

  • ENSEMBLES

    In ENSEMBLES volgt Denis Darzacq de bewegingen van mensen in de stad. Hij observeert hoe ze elkaar ontmoeten en doet op deze manier onderzoek naar de sociale codes en de stereotypen van het leven op pleinen en in straten. Darzacq beschouwt de publieke ruimte als theater en de bewoners ervan als toneelspelers. Hij fotografeert de mise-en-scène als een voyeur - van een afstand en van bovenaf. In de bevreemdende composities doet het spel van toenadering en ontwijking zich voor als een dans.

  • ENSEMBLES

  • ENSEMBLES

  • ENSEMBLES

  • ENSEMBLES

Biografie