Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Der Aa-kerk
2017

Der Aa-kerk

Francesca Catastini

THE MODERN SPIRIT IS VIVISECTIVE (2012-2016)

In THE MODERN SPIRIT IS VIVISECTIVE beschouwt Francesca Catastini de autopsie, het ontleden van mensen en dieren, als een mentale prestatie. Teksten uit de zeventiende eeuw beschrijven de handen van de anatomist als instrument van het fysieke, terwijl zijn ogen instrument van het hogere zijn. Het ontleden had een mentale herschikking ten doel. In anatomische theaters werden vooral geëxecuteerde criminelen voor een geleerd, maar ook voor een betalend publiek ontleed. De theaters waren ingericht voor een optimale visuele getuigenis. Deze eerste daad van het ontleden was van minstens even groot belang voor de mens als de ontdekking dat de aarde om de zon draait. Vivisectie, wat letterlijk het ontleden van levende wezens betekent, is hier een metafoor voor de menselijke zoektocht naar kennis en de notie van scopofilie – het gevoel van lust dat is verbonden met kijken. Catastini combineert gevonden foto's met haar eigen, ironische beelden tot een structuur van overlappende delen: over kijken, voelen, snijden en ontdekken.

Biografie

Francesca Catastini (Italië, 1982) behaalde na een afgebroken studie biologie haar master in fotografie en visueel design aan de Nuova Accademia di Belle Arti in Milaan. Buiten Italië was haar werk te zien in exposities in Frankrijk, Spanje, Engeland en Finland. Catastini's fotoboek The Modern Spirit is Vivisective won in 2016 de ViennaPhotoBookAward.