Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Data Rush
2015

Data Rush

Ivar Veermäe

Center of Doubt (2015)

In zijn langlopende project CENTER OF DOUBT visualiseert en onderzoekt Ivar Veermaë de (on)zichtbaarheid van de infrastructuur en representatie van computernetwerken. Met behulp van twee invalshoeken krijgt hij inzicht in het gecompliceerde en ondoorzichtige karakter van datacentra en (tele)communicatietechnologieën. Enerzijds is zijn project een onderzoek naar de lokale materialiteit van, en strijd om de infrastructuur van cloud computing, die Veermäe ziet als een omslagpunt op weg naar een nieuw internettijdperk. Anderzijds biedt het een alternatieve visuele weergave van de thema’s die met informatietechnologie samenhangen, die meestal verzanden in ‘cloudy’ retoriek, zoals sciencefictionplaatjes in advertenties of doorgeschoten militair jargon.

Biografie

De geboren en getogen Est Ivar Veermäe (Sovjet-Unie, 1982) studeerde grafisch design en fotografie in de Estse hoofdstad Tallinn en Spatial Strategies aan de Weissensee Kunsthochschule in Berlijn. Zijn werk was te zien in diverse solo- en groepstentoonstellingen in Europa, Australië, Azerbeidzjan en Turkije. Ivar Veermaë woont en werkt in Berlijn.