Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Der Aa-kerk
2017

Der Aa-kerk

Jaakko Kahilaniemi

100 HECTARES OF UNDERSTANDING (2015-doorlopend)

Jaakko Kahilaniemi probeert de honderd hectare bos waarvan hij eigenaar is, te doorgronden. Lange tijd stond hij onverschillig tegenover het perceel, maar recente verkenningen in het bos en in de wereld van de bosbouw deden de interesse voor zijn onbekende bezit ontwaken. In 100 HECTARES OF UNDERSTANDING bestudeert Kahilaniemi wat de natuur de geürbaniseerde mens te bieden heeft en creëert nieuwe manieren om het bos te voelen en ervaren, vertrouwd te raken met het onbekende. Het resultaat is een mix van verschillende soorten foto's die samen een grotere visuele identiteit suggereren. Kahilaniemi foto's zijn getuigen, sporen van zijn wens tot begrip en bewustzijn.
Courtesy of Gallery Taik Persons, Berlin, Germany 

Biografie

aakko Kahilaniemi (Finland, 1989) behaalde zijn bachelor fotografie aan de Turku Arts Academy en is bezig met de afronding van zijn master fotografie aan de Aalto University of Arts and Design in Helsinki. Buiten Finland was zijn werk sinds 2011 te zien in onder meer Duitsland, Frankrijk, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar won hij de Majaoja Prize.