Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Five Views from Korea
2014

Five Views from Korea

Jaegu Kang

A Private / Reserve Soldier

Jaegu Kang’s A Private is een serie portretten van soldaten die net in dienst zijn getreden. De nerveuze uitdrukking op de gezichten van deze jonge twintigers vat de essentie van de militaire cultuur in Zuid-Korea samen, een land waar alle mannen verplicht zijn in dienst te gaan. “12mm” verwijst naar de vereiste haarlengte van alle rekruten en maakt deel uit van Kang’s lopende project dat alle aspecten van de militaire cultuur in kaart brengt. Reserve Soldier bestaat daarentegen uit portretten van reservisten, mannen die reeds uit het leger zijn ontslagen. In tegenstelling tot de nerveuze en timide jongemannen van A Private dragen de reservisten het militaire uniform alsof het haute couture betreft. Ze dragen hun uniformen losjes naar eigen inzicht en poseren volmaakt ontspannen voor de camera. In beide series spelen het leger, uniformen en het systeem een belangrijke rol. Ze verbeelden de anonimiteit en de-individualisering waarmee we worden overspoeld, maar ook het verlangen van het individu om dit alles te ontvluchten

  • Private #2


  • Private #3

  • Reserve Soldier #1


  • Reserve Soldier #6