Overzicht deelnemende tentoonstellingen

An Ocean of Possibilities
2014

An Ocean of Possibilities

James Whitlow Delano

Christopher Achobang: Activist, Gadfly, Humanitarian

De Kameroense activist Christopher Achobang heeft zijn leven gewijd aan het verdedigen van de mensenrechten van de Mbororo-minderheid, die door de komst van grootschalige palmolieplantages van hun land worden gezet. Achobang is een luis in de pels van de lokale overheden en weet hun tegenwerking handig te omzeilen, maar begeeft zich op het scherp van de snede en ontving meerdere doodsbedreigingen. James Whitlow Delano volgde Achobang en de dorpelingen en boeren voor wie hij opkomt.

The Sweet and Sour Story of Sugar - De Expositie
2013

The Sweet and Sour Story of Sugar - De Expositie

James Whitlow Delano

Looking back without Nostalgia (Suriname)

Hoewel de suikerindustrie nu volledig uit Suriname is verdwenen, is haar erfenis nog steeds terug te vinden in de gezichten van de lokale bevolking. In Suriname is suiker onlosmakelijk verbonden met migratie. De behoefte aan goedkope arbeidskrachten bracht in verschillende stadia van de koloniale geschiedenis verschillende groepen migranten naar Suriname. Sommige kwamen onvrijwillig, sommige werden overgehaald, andere zochten zelf een beter leven. De Amerikaanse fotograaf James Whitlow Delano bezocht een breed scala aan etnische groepen die een geschiedenis met de suikerindustrie hebben, waardoor de demografische geschiedenis van deze diverse natie wordt blootgelegd.

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

The Sweet and Sour Story of Sugar
2012

The Sweet and Sour Story of Sugar

James Whitlow Delano

Looking back without nostalgia (Suriname 2011)

James Whitlow Delano (Japan/Verenigde Staten) volgt de sporen van Suriname’s demografische geschiedenis. Hij bezoekt verschillende etnische groepen wiens geschiedenis nauw met suiker is verweven. Zijn onderzoek begint in het Commewijne district, een uitgestrekt landbouwgebied waar de wortels liggen van het gedeelde Nederlands-Surinaamse suikerverleden.

Om aan voldoende arbeidskracten te komen voor bewerking van de plantages haalden de Nederlanders aanvankelijk slaven uit Afrika; na de afschaffing van de slavernij haalden ze contractarbeiders uit Java, Brits Indië en China. Deze verschillende groepen tezamen hebben Suriname door de eeuwen heen tot een van de meest etnisch diverse landen ter wereld gemaakt. 

 • Looking back without nostalgia (Suriname 2011)

  Young Maroon man watches a tamed parrot held by a friend. The Maroons, a general name derived from the Spanish "cimarrón", used to refer to escaped cattle that took to the hills, are descendents of Africans who escaped slavery on foot centuries ago to live deep in the Amazon much as they had in the rainforests of West Africa. Maroons refer to themselves as "Busikonde Sembe" or "People of the Bush".
  Djumu, Upper Suriname River.

 • Looking back without nostalgia (Suriname 2011)

  Young Javanese mother looks out from her home. Mariënburg, Commewijne district.

 • Looking back without nostalgia (Suriname 2011)

  Maroon woman in her swidden field of beans and bananas cut from the Amazon rainforest outside Djumu.
  Djumu, Upper Suriname River.

Terra Cognita - Untamed
2012

Terra Cognita - Untamed

James Whitlow Delano

Living with Volcanos: Giving Life and Taking It (2010)

Vulkanen hebben twee gezichten. Uitbarstingen brengen dood en verderf, zoals in 2010 bleek toen de vulkaan Merapi in Indonesië 324 levens eiste tijdens de ergste uitbarsting in een eeuw. Maar tegelijk biedt vulkanische grond een rijkdom aan mineralen die zeer geschikt is voor landbouw. Vandaar dat vulkanen de opkomst van koninkrijken, zoals het Majapahit-rijk op Java, stimuleerden. Het leven rond vulkanen is een voortdurend geven en nemen.

 • Zonder Titel

  A rice farmer stands watches the biggest eruption of Merapi volcano in over a century. The death toll has risen to 324 people. Muntilan, Java, Indonesia.

 • Zonder Titel

  Women doing the laundry in a river that has been silted up with volcanic ash. At the same place the ash has weighed down lush tropical foliage almost like a heavy spring snowfall. Muntilan, Java, Indonesia.

The Pursuit of Happiness
2009

The Pursuit of Happiness

James Whitlow Delano

GREAT WALL OF AMERICA (2007)

Een wrang bord nabij de Mexicaans-Amerikaanse maakt automobilisten attent op het gevaar van overstekende illegalen.

 • GREAT WALL OF AMERICA (2007)

  Een wrang bord nabij de Mexicaans-Amerikaanse maakt automobilisten attent op het gevaar van overstekende illegalen.

CHINA GOES
2008

CHINA GOES

James Whitlow Delano

Act of Faith
2007

Act of Faith

James Whitlow Delano

FACES OF ISLAM (Jemen / Filippijnen / India, 1994-2006)

Van buitenaf lijkt de islam soms duister en monolithisch, constateert James Whitlow Delano. Maar dat is een opvatting die volgens hem is gekleurd door de fysieke afstand en culturele verschillen tussen de islamitische en westerse wereld. In Faces of Islam toont Delano de enorme verscheidenheid van islamitische volkeren over de hele wereld, van West-Afrika tot Oost-Azië en van Zuid-Azië tot Noord-Europa. Zijn conclusie: moslims belijden hun geloof met grote verschillen en een opvallende flexibiliteit. Een miljard mensen noemt zichzelf moslim, maar zoiets als 'de islam' lijkt niet te bestaan.

 • FACES OF ISLAM (Jemen / Filippijnen / India, 1994-2006)

  Van buitenaf lijkt de islam soms duister en monolithisch, constateert James Whitlow Delano. Maar dat is een opvatting die volgens hem is gekleurd door de fysieke afstand en culturele verschillen tussen de islamitische en westerse wereld. In Faces of Islam toont Delano de enorme verscheidenheid van islamitische volkeren over de hele wereld, van West-Afrika tot Oost-Azië en van Zuid-Azië tot Noord-Europa. Zijn conclusie: moslims belijden hun geloof met grote verschillen en een opvallende flexibiliteit. Een miljard mensen noemt zichzelf moslim, maar zoiets als 'de islam' lijkt niet te bestaan.

 • FACES OF ISLAM (Jemen / Filippijnen / India, 1994-2006)

 • FACES OF ISLAM (Jemen / Filippijnen / India, 1994-2006)

 • FACES OF ISLAM (Jemen / Filippijnen / India, 1994-2006)

 • FACES OF ISLAM (Jemen / Filippijnen / India, 1994-2006)

 • RELIGION IN CHINA (China, 1994-2006)

  Hoewel de Communistische Partij religie in China niet heeft kunnen uitbannen, blijft zij gelovigen bestrijden. In het Westen krijgt het Chinese christendom de meeste aandacht, maar andere religies zijn veel sterker geworteld in het land. Zo werd de islam al eeuwen geleden via de zijderoute binnengebracht. Religie is van oudsher het cement tussen de vele verschillende bevolkingsgroepen in China. Maar door de communistische onderdrukking zijn de boeddhistische, taoïstische en confucianistische tempels - ooit symbolen van nationale verbondenheid - nu weinig meer dan attracties voor westerse toeristen.

 • RELIGION IN CHINA (China, 1994-2006)

 • RELIGION IN CHINA (China, 1994-2006)

 • RELIGION IN CHINA (China, 1994-2006)

 • RELIGION IN CHINA (China, 1994-2006)

Another Asia II
2006

Another Asia II

James Whitlow Delano

DEATH THROES OF A GREAT RAINFOREST (1992-2006)

Het regenwoud van Borneo behoort tot de oudste ter wereld. Vroeger bedekte het heel Borneo en delen van West-Indonesië, tot aan de Filipijnen toe. Tegenwoordig is een groot deel verdwenen door de commerciële houtkap. Veel arme inlandse stammen worden hierdoor in hun bestaan bedreigd. Sommige zijn een gewapende opstand begonnen, andere keren zich tegen de migranten die, eveneens op zoek naar een beter bestaan, de kaalgeslagen grond bewerken. James Whitlow Delano documenteerde de exploitatie van het bos en de gevolgen daarvan voor de oorspronkelijke bewoners. Hij noemde zijn foto-essay veelzeggend 'doodskreten van een groots regenwoud' (1992-2006).

 • DEATH THROES OF A GREAT RAINFOREST (1992-2006)

  Het regenwoud van Borneo behoort tot de oudste ter wereld. Vroeger bedekte het heel Borneo en delen van West-Indonesië, tot aan de Filipijnen toe. Tegenwoordig is een groot deel verdwenen door de commerciële houtkap. Veel arme inlandse stammen worden hierdoor in hun bestaan bedreigd. Sommige zijn een gewapende opstand begonnen, andere keren zich tegen de migranten die, eveneens op zoek naar een beter bestaan, de kaalgeslagen grond bewerken. James Whitlow Delano documenteerde de exploitatie van het bos en de gevolgen daarvan voor de oorspronkelijke bewoners. Hij noemde zijn foto-essay veelzeggend 'doodskreten van een groots regenwoud' (1992-2006).

 • DEATH THROES OF A GREAT RAINFOREST (1992-2006)

 • DEATH THROES OF A GREAT RAINFOREST (1992-2006)

 • DEATH THROES OF A GREAT RAINFOREST (1992-2006)

 • DEATH THROES OF A GREAT RAINFOREST (1992-2006)

Biografie

James Whitlow Delano (Verenigde Staten, 1960) woont sinds achttien jaar in Azië. Vanuit Tokio werkt hij aan langlopende projecten over mensenrechten, het milieu en culturele ontwikkelingen. Zijn werk was meerdere malen op de manifestaties van Noorderlicht te zien. Ook leverde Delano een bijdrage aan het Noorderlicht-project The Sweet and Sour Story of Sugar.

Shop

Human Conditions

Human Conditions

Prijs EUR 15,00

Terra Cognita

Terra Cognita

Prijs EUR 15,00

Another Asia

Another Asia

Prijs EUR 10,00

Act of Faith

Act of Faith

Prijs EUR 10,00