Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Act of Faith
2007

Act of Faith

Jan Locus

EX-VOTO (Cuba / Verenigde Staten / Ethiopië / China / Israël, 1995-2007)

Wereldwijd telt het christendom ongeveer twee miljard aanhangers, wat neerkomt op eenderde van de wereldbevolking. Tegelijkertijd is er geen andere godsdienst die intern zo is verdeeld. De hoeveelheid stromingen en interpretaties is enorm, niet in het minst door het westerse kolonialisme. Dat bracht het christendom op onverwachte plaatsen, waar het vermengd met lokale tradities kon evolueren tot nieuwe varianten. De integratie van heidense rituelen werd vaak door missionarissen bevorderd, die het christelijk geloof zo in vruchtbaarder aarde zagen vallen. Jan Locus fotografeerde het christendom overal ter wereld.

  • EX-VOTO (Cuba / Verenigde Staten / Ethiopië / China / Israël, 1995-2007)

    Wereldwijd telt het christendom ongeveer twee miljard aanhangers, wat neerkomt op eenderde van de wereldbevolking. Tegelijkertijd is er geen andere godsdienst die intern zo is verdeeld. De hoeveelheid stromingen en interpretaties is enorm, niet in het minst door het westerse kolonialisme. Dat bracht het christendom op onverwachte plaatsen, waar het vermengd met lokale tradities kon evolueren tot nieuwe varianten. De integratie van heidense rituelen werd vaak door missionarissen bevorderd, die het christelijk geloof zo in vruchtbaarder aarde zagen vallen. Jan Locus fotografeerde het christendom overal ter wereld.

  • EX-VOTO (Cuba / Verenigde Staten / Ethiopië / China / Israël, 1995-2007)

  • EX-VOTO (Cuba / Verenigde Staten / Ethiopië / China / Israël, 1995-2007)

  • EX-VOTO (Cuba / Verenigde Staten / Ethiopië / China / Israël, 1995-2007)

  • EX-VOTO (Cuba / Verenigde Staten / Ethiopië / China / Israël, 1995-2007)

Biografie

Shop

Act of Faith

Act of Faith

Prijs EUR 10,00