Overzicht deelnemende tentoonstellingen

IN VIVO | de natuur van natuur
2018

IN VIVO | de natuur van natuur

Lisa McCarty

Transcendental Concord (2014-2016)

In TRANSCENDENTAL CONCORD legt Lisa McCarty de geest van het transcendentalisme vast. Deze filosofische en literaire stroming ontstond in de jaren 1830 en 1840 in New England in de Verenigde Staten. Zij wordt gekenmerkt door een diepgaande band met de natuur, het geloof in de inherente goedheid van de mens en een zelfstandige en zelfvoorzienende levenswijze. De kern van het transcendentalisme werd gevormd door een groep schrijvers en filosofen in Concord, Massachusetts, waarvan Bronson en Louisa May Alcott, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne en Henry David Thoreau de bekendste zijn. Het was de eerste Amerikaanse filosofische beweging, wiens gedachtegoed nog steeds nieuwe generaties beïnvloedt. Daaronder McCarty zelf, die voor dit werk evenveel fotografeerde, wandelde als las. Zo brengt ze via het landschap dat de filosofie van het transcendentalisme voedde een eerbetoon aan de idealen van deze beweging.

Biografie

Lisa McCarty (Verenigde Staten, 1982) is een fotografe en filmmaakster uit North Carolina. Ze haalde een master in experimentele en documentaire kunsten en een bachelor in studiokunsten Haar werk was in meer dan zestig tentoonstellingen te zien en werd op een keur aan filmfestivals vertoond. In 2017 verscheen TRANSCENDENTAL CONCORD in boekvorm.