Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Venezuela in chaos
2017

Venezuela in chaos

Lucía Pizzani

Cesta Básica | Oferta y Demanda

In Cesta Básica worden dagelijkse boodschappen afgebeeld, die door de regering zijn aangemerkt als essentieel voor het dagelijkse bestaan. Paradoxaal genoeg komt die lijst van dagelijkse benodigdheden overeen met een waarde van 18 minimum maandinkomens. Ze zijn hier als ontastbare offers gepresenteerd, fotogrammen die een schaduw zijn van het object zelf.

In de video Oferta y Demanda vechten vrouwen om voedsel, bij de supermarkten waar ze dagelijks uren staan te wachten. Het werk is opgenomen met een smartphone, omdat het officieel verboden is om te filmen in de lange rijen.