Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Awarded Commitment
2012

Awarded Commitment

Paolo Patrizi

MIGRATION LINKED TO PROSTITUTION

Migration Linked to Prostitution staat stil bij buitenlandse vrouwen die als prostituee in Italië werken. Het maakt zichtbaar hoe deze vrouwen geen enkel uitzicht hebben op een legale status en maar al te vaak in criminele netwerken belanden. Het merendeel van de vrouwelijke immigranten die dit werk doen, is Afrikaans. Ze sturen het geld naar hun families in hun thuisland dat ze zijn ontvlucht vanwege het geweld, vervolging en natuurrampen. De recente kruistocht tegen mensensmokkel heeft ook gevolgen die haaks staan op de beoogde doelstelling. Hoewel de campagne zegt migranten te willen beschermen, betekent het ook dat het voor deze migranten veel moeilijker is geworden om hun thuisland te ontvluchten, werk te vinden en er het beste van te maken in hun vaak moeilijke en zware levensomstandigheden.

  • MIGRATION LINKED TO PROSTITUTION

    Migration Linked to Prostitution staat stil bij buitenlandse vrouwen die als prostituee in Italië werken. Het maakt zichtbaar hoe deze vrouwen geen enkel uitzicht hebben op een legale status en maar al te vaak in criminele netwerken belanden. Het merendeel van de vrouwelijke immigranten die dit werk doen, is Afrikaans. Ze sturen het geld naar hun families in hun thuisland dat ze zijn ontvlucht vanwege het geweld, vervolging en natuurrampen. De recente kruistocht tegen mensensmokkel heeft ook gevolgen die haaks staan op de beoogde doelstelling. Hoewel de campagne zegt migranten te willen beschermen, betekent het ook dat het voor deze migranten veel moeilijker is geworden om hun thuisland te ontvluchten, werk te vinden en er het beste van te maken in hun vaak moeilijke en zware levensomstandigheden.

  • MIGRATION LINKED TO PROSTITUTION

Biografie

Paolo Patrizi is een documentair fotograaf wiens recente verhalen een thema verkennen dat veel van ons in de zogenaamde ontwikkelde wereld bekend voor zal komen: de tegenstellingen tussen tradities en de moderne tijd, en de culturele onthechting die het gevolg is van economische groei die te snel verloopt. Hij begon zijn carrière in Londen als assistent voor andere professionals. Terwijl hij freelance opdrachten uitvoerde voor Britse tijdschriften en ontwerpcollectieven, begon hij zijn eigen individuele projecten op te zetten.

Vandaag de dag verschijnt zijn werk in vooraanstaande publicaties en wordt hij internationaal tentoongesteld. Zijn foto’s zijn bekroond met diverse onderscheidingen van de Association of Photographers of London, The John Kobal Portrait Award, The Lens Culture International Exposure Awards, The World Press Photo, The Sony World Photography Awards, The Anthropographia Award for Human Rights, The Taylor Wessing Portrait Prize, POY international. Zijn foto’s zijn onderdeel van de permanente collectie van het Museum of Fine Arts in Houston.