Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Der Aa-kerk
2017

Der Aa-kerk

Peter Voigt

THE STRANGELOVE COLLECTION (2009-doorlopend)

Sinds 2009 verzamelt Peter Voigt vintage foto's. Inmiddels bezit hij meer dan duizend oude originelen van nucleair onderzoek, de ontwikkeling van de atoombom en de eerste raketten van de Verenigde Staten. Ze zijn gemaakt tussen de jaren dertig en zeventig van de vorige eeuw. Het zijn persfoto’s over hoe je bijvoorbeeld een atoomaanval kunt overleven, of foto's die nationale laboratoria lieten maken om hun activiteiten te documenteren. Het kinderlijke enthousiasme en de wetenschappelijke onschuld die in de foto's worden tentoongespreid, kunnen worden gezien als blauwdruk voor hedendaagse wetenschappelijke expedities op onbekende terreinen. In de huidige overgangsfase tussen papieren en digitale archieven zijn vele unieke beelden indirect op de vrije markt terecht gekomen – eerst werden hele archieven verkocht, daarna braken de nieuwe eigenaren ze op in stukjes.

War Machines
2009

War Machines

Peter Voigt

P.W. Voigt

Toen P.W. Voigt vlak na de aanslagen van 11 september een luchtshow van de NAVO bijwoonde, verbaasde hij zich over de enthousiaste reacties van het publiek. Hadden mensen dit vertoon van vuurkracht en macht nodig om hun kapotgeslagen wereldbeeld te herstellen? Het was de aanleiding tot STRANGELOVE, een langlopend en nog niet afgerond onderzoek naar de betekenis van wapens in vredestijd. Aan de hand van hun publieke manifestatie legt Voigt de onderliggende emoties bloot. We zien het spierballenvertoon van de parade en de gewijde stilte van het museum, waar wapens soms een relikwie van glorieuze overwinningen zijn en soms een aanklacht tegen zinloze vernietiging. Met de tijd verandert hun betekenis. De belofte van vernietiging wordt de herinnering eraan, de opwinding maakt plaats voor sentiment en pathos.

  • STRANGELOVE (2009)

    Toen P.W. Voigt vlak na de aanslagen van 11 september een luchtshow van de NAVO bijwoonde, verbaasde hij zich over de enthousiaste reacties van het publiek. Hadden mensen dit vertoon van vuurkracht en macht nodig om hun kapotgeslagen wereldbeeld te herstellen? Het was de aanleiding tot STRANGELOVE, een langlopend en nog niet afgerond onderzoek naar de betekenis van wapens in vredestijd. Aan de hand van hun publieke manifestatie legt Voigt de onderliggende emoties bloot. We zien het spierballenvertoon van de parade en de gewijde stilte van het museum, waar wapens soms een relikwie van glorieuze overwinningen zijn en soms een aanklacht tegen zinloze vernietiging. Met de tijd verandert hun betekenis. De belofte van vernietiging wordt de herinnering eraan, de opwinding maakt plaats voor sentiment en pathos.

  • STRANGELOVE (2009)

  • STRANGELOVE (2009)

  • STRANGELOVE (2009)

  • STRANGELOVE (2009)

Biografie

Peter Voigt (West-Duitsland, 1963) studeerde geofysica aan de Goethe-Universität in Frankfurt am Main en visuele communicatie aan de Hochschule Darmstadt. Hij werkt als kunstenaar en industrieel fotograaf, en is oprichter van het Institute for the Harmonious Development of Art and Photography. In 2009 was zijn serie Strangelove te zien op de Noorderlichtmanifestatie Human Conditions.

Website Peter Voigt

Shop

Human Conditions

Human Conditions

Prijs EUR 15,00