Overzicht deelnemende tentoonstellingen

De Faun | GESLOTEN
2017

De Faun | GESLOTEN

Phil Hastings

MORPHOLOGY (2014-doorlopend)

Phil Hastings creëert in MORPHOLOGY nieuwe levensvormen die zijn geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek dat eind negentiende, begin twintigste eeuw plaatsvond. Het refereert aan de historische daad van het verzamelen en catalogiseren van de onbekende wereld om ons heen, om zo onze betekenis in het universum beter te kunnen begrijpen. Het proces waarmee hij zijn wezens maakt, lijkt veel op genetische manipulatie. Hij benadert ruwe videodata op het meest basale niveau – de pixel – en manipuleert en transformeert ze, totdat er een nieuw leven ontstaat waarin sporen van het origineel zijn terug te vinden. Het is zowel een technologisch als een zintuiglijk proces, dat teruggrijpt op Hastings' opleiding tot beeldhouwer. MORPHOLOGY bestaat uit foto en video.

Biografie

Phil Hastings (Verenigde Staten, 1969) behaalde in 1994 een bachelor aan het Columbus College of Art and Design in Columbus, Ohio. Zijn master in cinema haalde hij in 2005 aan de Southern Illinois University. Behalve kunstenaar en filmmaker is Hastings universitair hoofddocent Film & Video Arts in de SUNY Fredonia in de staat New York.