Overzicht deelnemende tentoonstellingen

pays / paysage - land / landscape
2012

pays / paysage - land / landscape

Rob Nypels

Pays / paysage land / landscape

  • courtesy Witzenhausen Gallery Amsterdam/New York

  • courtesy Witzenhausen Gallery Amsterdam/New York

Korenbeurs
1999

Korenbeurs

Rob Nypels

Biografie

Rob Nypels (Leiden, 1951) deed na een opleiding aan de Koninklijke Academie in Den Haag een vervolgstudie aan de Jan van Eijck Academie in Maastricht. Tegenwoordig woont en werkt hij in het Massif Central in de Franse Auvergne waar hij zich voornamelijk richt op het landschap waarin en waarmee hij leeft. De inzet daarbij is het ontwikkelen van een rauwe, onbevangen benaderingswijze die de afstand tot de natuur wil overbruggen. Gevoelsaspecten als dynamiek, energie, desoriëntatie, harmonie en extase staan daarbij centraal.

Website Rob Nypels