Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Traces & Omens
2005

Traces & Omens

Stéphane Duroy

L'EUROPE DU SILENCE (2000)

Van 1979 tot 1997 reisde de Franse fotograaf Stéphane Duroy onafgebroken door Europa. Hij wilde vooral begrijpen hoe een beschaafd werelddeel zich zo heeft kunnen overgeven aan oorlog en geweld. De beste illustratie van deze tegenstelling vond hij tijdens de Koude Oorlog in Berlijn. Hier ontwaarde hij de twee gezichten van het Duitse volk, 'het ene extreem verfijnd, het andere dat van een monster'. Het deed hem besluiten op verder onderzoek te gaan in de DDR en de rest van het Oostblok, waar de vooruitstrevende Weimar-cultuur en Auschwitz naast elkaar hadden kunnen bestaan. Hij trof er een gebied waar de tijd leek te hebben stilgestaan. Duroy eindigeL'Europe du Silence (2000) in zijn thuisland Frankrijk, in het landschap dat nog steeds de littekens draagt van de massale slachtingen die plaatshadden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

  • L'EUROPE DU SILENCE (2000)

    Van 1979 tot 1997 reisde de Franse fotograaf Stéphane Duroy onafgebroken door Europa. Hij wilde vooral begrijpen hoe een beschaafd werelddeel zich zo heeft kunnen overgeven aan oorlog en geweld. De beste illustratie van deze tegenstelling vond hij tijdens de Koude Oorlog in Berlijn. Hier ontwaarde hij de twee gezichten van het Duitse volk, 'het ene extreem verfijnd, het andere dat van een monster'. Het deed hem besluiten op verder onderzoek te gaan in de DDR en de rest van het Oostblok, waar de vooruitstrevende Weimar-cultuur en Auschwitz naast elkaar hadden kunnen bestaan. Hij trof er een gebied waar de tijd leek te hebben stilgestaan. Duroy eindigeL'Europe du Silence (2000) in zijn thuisland Frankrijk, in het landschap dat nog steeds de littekens draagt van de massale slachtingen die plaatshadden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

  • L'EUROPE DU SILENCE (2000)

  • L'EUROPE DU SILENCE (2000)

  • L'EUROPE DU SILENCE (2000)

  • L'EUROPE DU SILENCE (2000)

Biografie

Shop

Traces & Omens

Traces & Omens

Prijs EUR 10,00