Overzicht deelnemende tentoonstellingen

An Ocean of Possibilities
2014

An Ocean of Possibilities

Tomasz Tomaszewski

Elmina, Ghana

Het Ghanese stadje Elmina werd in de vijftiende eeuw door de Portugezen als eerste Europese nederzetting in West-Afrika gesticht. Speelden hier vroeger de goudwinning en de slavenhandel een belangrijke rol, tegenwoordig is de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. Zonder acht te slaan op de moderne technologie in de moderne, industriële visserij en het agressieve gedrag van Chinese vissers in het bijzonder, vechten de vissers van Elmina moedig voor hun bestaan. Ze hebben kleine coöperaties opgericht die de opbrengsten uit de kleinschalige visserij gelijkelijk onder de leden verdelen. Zo kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien, zonder enige vorm van overheidssteun.

The Sweet and Sour Story of Sugar - De Expositie
2013

The Sweet and Sour Story of Sugar - De Expositie

Tomasz Tomaszewski

Sugar Towns (Indonesië)

De Javaanse suikerdorpen zijn oorspronkelijk door de Nederlanders gebouwd voor de productie van witte suiker die naar Europa en vervolgens naar andere afnemers kon worden verscheept. Na het vertrek van de Nederlanders zijn de fabrieken suiker blijven produceren, zij het onder minder gunstige omstandigheden. Tegenwoordig heeft de Indonesische suikerindustrie vele gezichten; sommige fabrieken zijn gemoderniseerd, andere roepen de herinnering op aan tijden dat de Nederlanders het nog voor het zeggen hadden. De Poolse fotograaf Tomasz Tomaszewski documenteerde de suikerdorpen in Java, waarbij hij begon tijdens Perayaan Buka Giling, het traditionele suikerfestival dat voorspoed over het productieseizoen moet brengen.

 • Sugar Towns

 • Sugar Towns

 • Sugar Towns

 • Sugar Towns

 • Sugar Towns

The Sweet and Sour Story of Sugar
2012

The Sweet and Sour Story of Sugar

Tomasz Tomaszewski

Sugar Town (Indonesië 2011)

Tomasz Tomaszewski (Polen) verdiept zich in de ouderwetse suikerproductie in kleine Javaanse suikerdorpen. Deze dorpen werden ooit door de Nederlanders gesticht voor de productie van witte suiker voor de Europese markt. Sinds het vertrek van de Nederlanders zijn de fabrieken blijven produceren, hetzij onder tanende omstandigheden.

In dit onderzoek documenteert Tomaszewski de eerste weken van het jaarlijkse oogstseizoen. Hij begint met Perayaan Buka Giling: het traditionele suikerfestival dat als doel heeft voor een voorspoedige oogst te zorgen.

 • Sugar Town (Indonesië 2011)

  Workers at Pangka sugar factory.

 • Sugar Town (Indonesië 2011)

  Locals dressed as Javanese mythical characters during the Buka Giling festival in Madukismo sugar factory. .

 • Sugar Town (Indonesië 2011)

  A bull head, just cleaned before use in the Buka Giling festival at Tasikmadu sugar factory, Surakarta.

Land
2010

Land

Tomasz Tomaszewski

A STONE’S THROW (Polen, 2009)

De geschiedenis van het Poolse platteland is getekend door de vorming van communistische collectieve boerderijen. Na een proces van onteigening en verbanning werden ze gesticht op de grond van oude landgoederen. Hoewel volslagen onproductief, waren de staatsboerderijen een kleine halve eeuw het uithangbord van de socialistische overwinning op de bourgeoisie. Maar als symbolen van het gehate systeem, verdwenen ze na de omwenteling van 1989, waarna de bewoners andermaal door tragedie werden getroffen. Sommigen zagen kans hun leven ten goede te keren, maar velen misten de aansluiting. Tomasz Tomaszewski wil in A STONE’S THROW de bevolking van het Poolse platteland eren. In tegenstelling tot officiële verklaringen, zegt hij, zijn ze gemarginaliseerd en in de steek gelaten, een blinde vlek in het collectieve geheugen. Zijn foto’s kenmerken zich door woede over de destructie van een erfenis en compassie met mensen die er het beste van proberen te maken. Zo verkleint hij de afstand tot een wereld waar we gewoonlijk plankgas langs rijden.

 • A STONE’S THROW (Polen, 2009)

  De geschiedenis van het Poolse platteland is getekend door de vorming van communistische collectieve boerderijen. Na een proces van onteigening en verbanning werden ze gesticht op de grond van oude landgoederen. Hoewel volslagen onproductief, waren de staatsboerderijen een kleine halve eeuw het uithangbord van de socialistische overwinning op de bourgeoisie. Maar als symbolen van het gehate systeem, verdwenen ze na de omwenteling van 1989, waarna de bewoners andermaal door tragedie werden getroffen. Sommigen zagen kans hun leven ten goede te keren, maar velen misten de aansluiting. Tomasz Tomaszewski wil in A STONE’S THROW de bevolking van het Poolse platteland eren. In tegenstelling tot officiële verklaringen, zegt hij, zijn ze gemarginaliseerd en in de steek gelaten, een blinde vlek in het collectieve geheugen. Zijn foto’s kenmerken zich door woede over de destructie van een erfenis en compassie met mensen die er het beste van proberen te maken. Zo verkleint hij de afstand tot een wereld waar we gewoonlijk plankgas langs rijden.

 • A STONE’S THROW (Polen, 2009)

 • A STONE’S THROW (Polen, 2009)

 • A STONE’S THROW (Polen, 2009)

 • A STONE’S THROW (Polen, 2009)

Biografie

Tomasz Tomaszewski (Polen, 1953) is een sociaal geëngageerd persfotograaf, wiens werk verscheen in bladen als The New York Times, Time, Stern, National Geographic en Nieuwe Revu. Hij publiceerde verschillende boeken, waaronder A Stone’s Throw, Remnants, The Last Jews of Poland, In Search of America en In the Centre. Ook leverde Delano een bijdrage aan het Noorderlicht-project The Sweet and Sour Story of Sugar.

Shop

Land - Country Life in the Urban Age

Land - Country Life in the Urban Age

Prijs EUR 15,00