GASTEXPOSITIE - De markt - een fotoportret van Rein Scholte

‘De markt’ van Stichting Photo & Text is van 26 juni tot 8 juli te gast bij Noorderlicht | Huis van de Fotografie. De expositie toont werk van Rein Scholte, die de kooplui van de Groninger Vismarkt, hun producten, klanten en het reilen en zeilen van de markt portretteerde. Tijdens de opening wordt tevens het boek ‘De markt. Een fotoportret’ (Uitgeverij Passage) van Scholte gepresenteerd.

Markten vormen al eeuwenlang centrale pleisterplaatsen in het centrum van steden en dorpen. De Groninger markt, bestaande uit de Grote Markt en de Vismarkt, bestaat al 350 jaar. Maar in de afgelopen drie decennia is er op deze markten meer veranderd dan in de drie eeuwen daarvoor. Met een nieuwe visie op de functie van de openbare ruimte in de stad, verandert ook de rol van de markt: van ontmoetingsplaats tussen koper en aanbieder naar een attractie voor inwoner en toerist. Deze visie geeft, naast nieuwe mogelijkheden, ook onrust onder de oudgedienden onder marktkooplui.

Het project ‘De Markt’ belicht dit historische overgangsmoment en wil de rol van de markt in Groningen in het bijzonder en de veranderende functie van de markt in het algemeen onder de aandacht brengen. Markten hebben immers nog steeds een grote aantrekkingskracht, op kopers en kijkers, op locals en toeristen. De markt is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, trends, tradities en culturen.

De exposite bespreekt de maatschappelijke en cultuurhistorische waarde van de markt, de vanzelfsprekendheid van de kraampjes op de pleinen elke week, niet alleen voor de kooplui ook voor tienduizenden Groningers en de in de stad vertoevende toeristen. Een gegeven waarmee de gemeente heel zorgvuldig om moet gaan” de geplandestad mag geen gevaar voor de geleefdestad worden.

Het kantoor van de Marktmeesters (de gemeentelijke managers van de markt) aan de zuidkant van de Korenbeurs ligt pal naast een van de grootste galerieën van de stad: Noorderlicht | Huis van de Fotografie. Ondanks de afstand van hooguit dertig meter zijn weinig marktkooplui ooit in de galerie geweest. Deze drempel wordt nu beslecht door de samenwerking tussen Noorderlicht en Stichting Photography & Text.