Hans Scholten - Gedeeld Land

Post Middendorp Opdracht 2005

Nederlanders hebben het land van oudsher moeten delen met het water. Die relatie met het water is een van de vormende elementen in het landschap. Al naar gelang de specifieke omstandigheden nam het landschap telkens weer een eigen karakteristieke gedaante aan. In de tentoonstelling 'Gedeeld land' geeft kunstenaar en fotograaf Hans Scholten in een zestigtal zwart-witfoto's een beeld van de wijze waarop de relatie met het water in Groningen vertaald is in het landschap.

Wat het Groningse landschap bijzonder maakt is zijn ruimtelijkheid. De platheid en de alom zichtbare horizon zijn allesoverheersend. Die ruimtelijkheid van het land gaat naadloos over in die van de zee. Nergens lijkt iets de wind in de weg te staan.In Groningen, kustprovincie met twee zeehavens en talloze werven, is in de loop van de geschiedenis in het binnenland een netwerk van waterwegen aangelegd. Dat netwerk, deels ontstaan voor het afgraven en vervoeren van turf en nadien voor vele doeleinden ingezet, verdeeld het land. Het is een landschappelijk patroon waarin sociale, politieke, economische en historische elementen zich zichtbaar maken. 'Een landschap wordt door de mens veranderd. Andersom is het landschap zelf vormend voor de mensen die er wonen. Die beïnvloeding is subtiel maar onmiskenbaar', aldus Scholten.

Post Middendorp Opdracht

'Gedeeld land' is het resultaat van de zevende Post Middendorp fotografieopdracht. Deze documentaire opdracht wordt sinds 1990 tweejaarlijks verstrekt door de provincie Groningen. De opdracht is vernoemd naar de arts Pieter Bloemers Middendorp en de fotograaf Tonnis Post die aan het begin van de vorige eeuw gezamenlijk de woon- en leefomstandigheden op het Groningse en Drentse platteland in woord en beeld vastlegden. De opdracht 2005 stond in het teken van de invloed van scheepvaart en scheepsbouw op het Groningse landschap.

Hans Scholten

Hans Scholten (Roermond 1952), studeerde van 1971 tot 1978 grafiek en beeldhouwen aan de ABK Minerva te Groningen. Bij de uitvoering van zijn projecten maakt hij veelvuldig gebruik van fotografie. Sinds 2000 is Scholten docent aan de Voortgezette Kunstopleiding Fotografie Academie St. Joost in Breda.

Bekijk