Eric Larrayadieu - Jours Incertains

Op school leren wij dat een grens twee landen van elkaar scheidt. Een grens kan echter ook twee werelden van elkaar scheiden. De lijn die zo ontstaat is microscopisch klein en ongrijpbaar, waardoor het vaak moeilijk is om aan de juiste kant van de grens te blijven. Dit creërt zo een soms ondraaglijk spanningsveld.

De Franse fotograaf Eric Larrayadieu maakt zijn foto's in dit spanningsveld, op de grens van die twee werelden. In de wankele privé-situatie waarin sommige mensen verkeren, op de grens van het bestaan. Ondanks armoede en de dagelijkse moeilijkheden slaan zij zich door het leven, met verwachting, hoop en doorzettingsvermogen, en overwint de levenskracht.

De foto's die Larrayadieu zo maakt getuigen van een sociaal engagement met het menselijk lot dat zich overal manifesteert. Met een blik die noch provocerend noch armzalig is legt hij de nadruk op edelmoedigheid in een wereld van vergankelijkheid. Larrayadieu vertaalt op een krachtige en emotionele wijze de echtheid van de mens tot in het diepst van zijn ziel, op het scherp van de snede. De foto's zetten aan tot denken over het sociale leven. Afgedrukt op groot formaat (1.70 x 2.50 m) zijn zij een bewijs van betrokkenheid die de toeschouwer niet onverschillig zal laten.

Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Centre Culturel Français en de Alliance Française.

Bekijken