Mike Golding - Sales Pitch

'Sales Pitch' is het derde deel van de trilogie 'Unto Ceasar'. In dit project geeft Mike Golding (Groot-Brittannië) een beeld van de markteconomie en het effect daarvan op onze cultuur. Reizende vertegenwoordigers zijn de veroveraars van de moderne tijd. Op hun jacht naar rijkdom worden zij geconfronteerd met een wereld waarin economische waarde en consumptie onlosmakelijk verbonden zijn met persoonlijke identiteit, met een publieke erkenning van menselijke waarde.

Golding combineert foto's van vertegenwoordigers op pad met foto's van presentaties en beurzen. Het zijn symbolische beelden, soms geregistreerd, soms geënsceneerd. Zo ontstaat een reis door het landschap van de economische ruimte. Golding vertelt een herkenbaar maar verontrustend verhaal, dat refereert aan de queeste in mythen en sprookjes.

'Sales Pitch' heeft betrekking op het leven van gewone mensen. Zij delen hun ervaringen in het economische bereik: een kunstmatige plek die het publieke met het private verwart, onze dromen voor ons droomt.

Bekijk