Summer of Love

E. Guillaud, K. Hesse, Y. Kondakov en A. Touchette

Deze zomer brengt de Noorderlicht Fotogalerie Summer of Love. Een zinderende expositie waarin vier fotografen ingaan op seksuele vrijheid en illusies, samengesteld door Noorderlicht cureator Wim Melis.

Emmanuel Guillaud doolde door nachtelijk Tokio. Until the sun rises is zijn nieuwe installatie over eenzaamheid, over mannen die dwalen over parkeerplaatsen en schoolterreinen: publieke plekken die bij nacht veranderen in een tijdelijk getto. Ze hopen op toevallige ontmoetingen, zijn 'op zoek naar een kick zonder verplichtingen', of toch naar intimiteit. Als de zon opkomt vertrekken ze weer, het liefst vergetend wat zich heeft afgespeeld. Until the sun rises wordt voor het eerste getoond bij Noorderlicht.

Katharina Hesse geeft ons in Human Negotiations een ander beeld van de prostitutie-industrie in Bangkok, Thailand. Zij volgde een aantal vrouwen en interviewde hen uitvoerig over hun levens en hun achtergrond, hun keuzes en hun motieven. Het bleek maar zeer de vraag of ons westerse beeld - vrouwen als machteloze slachtoffers van de oosterse seksindustrie - wel stand kan houden. Hesse heeft het aangedurfd om tegenover het stereotype van seksuele slavernij een intiem en op zijn minst ambigu beeld neer te zetten van gewone vrouwen, die met de verkoop van dromen een beter leven voor henzelf en hun kinderen mogelijk te maken.

Yevgeny Kondakov stelde zich de vraag: wat gebeurt er als het meest onderdrukte land ter wereld plotseling wordt blootgesteld aan de decadentie van de westerse massaconsumptie en aan een regering die onverschillig is voor wat de gewone burger doet? In Russian Sexual Revolution toont Kondakov aan dat er in de voormalige Sovjet Unie niet alleen een economische en politieke omwenteling plaatsvond, maar ook een seksuele revolutie: in zijn meest wilde, vreemde, vulgaire en tegelijkertijd meest onschuldige vorm.

Amy Touchette documenteerde in The World Famous *BOB* het leven van een 'burlesque dancer' in New York. Opgegroeid in Californië, leidde *BOB*'s excentriciteit als adolescente uiteindelijk tot vervreemding van haar omgeving en zelfdestructie. Om te ontwaken uit deze nachtmerrie zag zij New York als enige uitweg en kans om haar fantasie uit te leven: een ster te zijn. Amy Touchette volgde *BOB* vier jaar lang en kreeg een inkijk in haar leven, zonder beperkingen, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Bekijk