• Ruth van Beek


Taste my photons...

Ruth van Beek, Wim Bosch, Bert Danckaert, Elspeth Diederix, Eric Jan van de Geer, Michael John Whelan, Sabrina Jung, Astrid Korntheuer en Ingo Mittelstaedt

Noorderlicht is gekend om haar indringende, maatschappelijk bewogen tentoonstellingen. Met Taste my photons... wordt op een verrassende wijze de aandacht verlegd naar het fotografisch medium zelf. Beeldend kunstenaar en gastcurator Wim Bosch verkent met werk van negen fotografen uit binnen- en buitenland de grens tussen documentaire fotografie en beeldende kunst. De tentoonstelling is het vierde initiatief binnen het Noorderlicht PhotoLab, dat in de slipstream van de reguliere programmering ruimte biedt voor onderzoek en experiment op het gebied van fotografie.

Fotografie als bewijs

Nog relatief kort geleden werd fotografie gezien als de bescheiden dienaar van journalisten, wetenschappers, reizigers en familiefotografen. Een foto diende eerst en vooral als bewijsmateriaal van een gebeurtenis. Fotografie nam een hap uit de tijd en suggereerde impliciet zowel een ervoor als een erna, en daarmee een dramatische ontwikkeling. In het spoor van wegbereiders als Man Ray en Jan Dibbets vervaagde pas in de jaren ’80 definitief de scheidslijn tussen documentaire fotografie en beeldende kunst, getuige ook de tentoonstelling Fotografia Buffa in het Groninger Museum in 1985. De vraag of fotografie kunst is, raakte achterhaald.

Is dit nog fotografie?

Sinds de digitale revolutie van de jaren ’90 – waardoor de amateur de journalistiek binnenliep en nieuwsfotografen stiekem de werkelijkheid een handje begonnen te helpen – is er een nieuwe vraag opgeworpen: is dit nog fotografie? Die vraag is ook courant binnen het domein van de beeldende kunst, waar schilderkunst en fotografie op onvoorziene wijze naar elkaar toe zijn gegroeid.

In Taste my photons... is er alleen het hier en nu van het op zichzelf staande beeld. De ogenschijnlijk formele en abstracte beelden geven zich niet snel bloot, maar juist hun gefingeerde afstandelijkheid verleidt tot scherper kijken en ontdekken. In werk van negen fotografen uit binnen- en buitenland is de realiteit zo ingekaderd dat er een kunstmatige en fragiele constructie overblijft. Het beeld wordt benaderd zoals een schilder het canvas benadert: een vlak waar gericht iets tot stand kan worden gebracht. Taste my photons... is een pleidooi voor de diepgang van de trage blik. Zo biedt de expositie een tegenwicht voor het alledaagse bombardement van beelden, waarin we slechts oppervlakkig kunnen doordringen.

Over de curator

De in Groningen woonachtige kunstenaar en curator Wim Bosch (1960) studeerde in 1989 af aan Kunstacademie Minerva, waar hij werd opgeleid tot schilder. Vijftien jaar geleden is hij begonnen met het toepassen van fotografie in zijn praktijk. De verf is verdwenen, de fotografie is gebleven. Bosch ontving in 1992 een Koninklijke subsidie voor de Schilderkunst en gaf als gastdocent les aan kunstacademies in binnen- en buitenland. Hoewel hij zijn werkzaamheden als curator en kunstenaar gewoonlijk gescheiden houdt, worden zijn keuzes in Taste my photons... inzichtelijk gemaakt door de toevoeging van eigen werk.

Luister hier naar het interview met Wim Bosch bij Radio Blauwe Maandag, OOG Radio Groningen. 

Lees hier de recensie van de Volkskrant over Taste my photons...