• The Other Side

  Bertien van Manen

 • The Other Side

  Bert Verhoeff

 • The Other Side

  Vincent Mentzel
  Leipzig, DDR, 1989

 • The Other Side

  Piet den Blanken
  Militaire parade van de Volksarmee in Berlijn ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de DDR in 1979

 • The Other Side

  Hans van der Meer
  Boedapest 1985

The Other Side

12 Nederlandse fotografen in de wereld achter het IJzeren Gordijn, 1979-1989

Vincent Mentzel | Bertien van Manen | Bert Verhoeff | Hans van der Meer | Piet den Blanken | Sabine Joosten | Ad van Denderen | Hans van den Bogaard | Bert Spiertz | Ton Broekhuis | Leo Erken | Ad Nuis

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur, dramatisch symbool van het IJzeren Gordijn, dat Europa ruim veertig jaar in twee blokken verdeelde. Nu, 25 jaar later, blikken twaalf Nederlandse fotografen in de Noorderlicht Fotogalerie terug op het werk dat zij tussen 1979 en de omwentelingen rond 1989 in Midden- en Oost-Europa maakten.

In zijn beroemde 'Fulton Speech' introduceerde Winston Churchill in 1946 de term 'IJzeren Gordijn', een denkbeeldige scheidslijn tussen het communistische Oostblok en het kapitalistische Westen: “From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent.” Na de val van de Berlijnse Muur kwam er in een kort tijdsbestek een einde aan het communistische systeem in Europa en vervaagden langzaam de verschillen tussen beide werelden.

In The Other Side zijn twaalf vooraanstaande Nederlandse fotografen bijeengebracht die allen in de periode voor en rondom de verschillende revoluties reportages hebben gemaakt in voormalige Oostbloklanden. Ze waren getuige van historische momenten, zoals de Val van de Berlijnse Muur, de opkomst van de Poolse vakbeweging Solidarność en de Roemeense Revolutie, maar legden ook het gewone dagelijkse leven vast. Het geheel toont een verrassend en veelzijdig beeld van het Oostblok.

Het analoge werk, in zwart-wit en kleur, draagt de signatuur van de fotograaf zoals hij of zij destijds fotografeerde. Daarmee koppelt de tentoonstelling het historische belang aan een breed overzicht van de Nederlandse fotojournalistiek in de jaren tachtig en begin jaren negentig. Alle fotografen zijn nog alive and kicking en vormen samen de kurk waarop een nieuwe generatie documentaire en journalistieke fotografen drijft.