Tina Modotti

In het Italië van eind vorige eeuw verkeerde Modotti (1869-1942) in de kringen van het arbeidersmilieu. In 1913 emigreerde zij naar de Verenigde Staten en werkte daar als naaister voor zij zich in Hollywood tot een geraffineerde actrice, model en femme fatale ontwikkelde.

Fotograaf Edward Weston bracht haar in aanraking met het fotografievak. Zij was aanvankelijk zijn model, later zijn assistent en nam uiteindelijk zelf de camera ter hand. Van 1923 tot 1930 verbleef Modotti in Mexico waar zij betrokken raakte bij de revolutionaire politiek. Onderwerp van haar foto's waren vooral arbeiders, vrouwen en kinderen. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog in de jaren dertig gaf zij het fotograferen op om zich volledig aan haar strijd tegen het fascisme te kunnen wijden. Aan het eind van haar leven keerde Modotti terug naar Mexico waar zij alleen stierf.

Bekijk