Beyond Walls

Oost-Europa na 1989

Na 1989 ontstaat het nieuwe Oost-Europa. Het IJzeren Gordijn verdwijnt, het straatbeeld verandert onherkenbaar. Sommige staten vallen uiteen, een meerderheid wordt lid van de Europese Unie. Na vier decennia communisme is het kapitalisme de nieuwe ideologie. Collectivisme maakt plaats voor individualisme, politieke tegenstellingen mogen weer bestaan. De heroïsche arbeider moet veranderen in een kritische consument.

Als spiegel van Behind Walls geeft de nevententoonstelling Beyond Walls een beeld van Oost-Europa na de val van de muur. Links staat tegenover rechts, 'ostalgie' tegenover de zegeningen van het kapitalisme. Tussen de restanten van het communistische tijdperk - van de loodgrijze architectuur tot de discriminatie van etnische groeperingen - is een verwoede zoektocht gaande naar een nieuwe identiteit.

De veranderingen vinden hun weerslag in de fotografie. Voorheen letterlijk verboden terreinen, zoals de ooit zwaarbewaakte grensgebieden, en nieuwe fenomenen als een missverkiezing in Polen of het ontstaan van de Roemeense toeristenindustrie, kunnen nu worden gedocumenteerd. Ook krijgt de Oost-Europese balling de kans zijn jeugd achter het IJzeren Gordijn in beeld te brengen.

Beyond Walls vormt een volwaardig tweeluik met Behind Walls. In een onalledaagse presentatie brengen 35 fotografen uit Oost én West de meest recente geschiedenis van Oost-Europa in beeld, met werk over alle voormalige Oostbloklanden. Beyond Walls vertelt het intrigerende verhaal van een wereld vol tegenstellingen, waarin een dynamisch heden nog steeds de sporen draagt van een beladen verleden.