Overzicht deelnemende fotografen

Alejandro Chaskielberg

Alejandro Chaskielberg

Bittersweet Suriname (Suriname)

Langs de oevers van de Suriname rivier en de Commewijne rivier liggen de overblijfselen van de ooit florerende Nederlands-Surinaamse suikerindustrie. Sinds de industrie in de jaren tachtig van de twintigste eeuw ophield te bestaan zijn fabrieken verlaten, machines werden gestolen of ontmanteld, plantages raakten overwoekerd door de jungle. De Argentijnse fotograaf Alejandro Chaskielberg reisde door Suriname op zoek naar de materiële en immateriële erfenis van een koloniaal landschap in staat van ontbinding.

 • Bittersweet Suriname

 • Bittersweet Suriname

 • Bittersweet Suriname

 • Bittersweet Suriname

 • Bittersweet Suriname

Alejandro Chaskielberg

Alejandro Chaskielberg

Sugar Heritage (Nederland)

Nadat hij de overblijfselen van de Surinaamse suikerindustrie had gefotografeerd, arriveerde de Argentijnse fotograaf Alejandro Chaskielberg in Nederland met hetzelfde doel. Nederland had ooit tientallen suikerfabrieken. Dankzij jaren van saneren en de Europese liberalisering van de suikermarkt in 2006 bleven slechts twee fabrieken bieten verwerken. Chaskielberg bezocht in Nederland vijf suikerfabrieken in verschillende stadia van hun levenscyclus: van actief en productief tot verlaten en ontdaan van alles van waarde.

 • Sugar Heritage

 • Sugar Heritage

 • Sugar Heritage

 • Sugar Heritage

 • Sugar Heritage

James Whitlow Delano

James Whitlow Delano

Looking back without Nostalgia (Suriname)

Hoewel de suikerindustrie nu volledig uit Suriname is verdwenen, is haar erfenis nog steeds terug te vinden in de gezichten van de lokale bevolking. In Suriname is suiker onlosmakelijk verbonden met migratie. De behoefte aan goedkope arbeidskrachten bracht in verschillende stadia van de koloniale geschiedenis verschillende groepen migranten naar Suriname. Sommige kwamen onvrijwillig, sommige werden overgehaald, andere zochten zelf een beter leven. De Amerikaanse fotograaf James Whitlow Delano bezocht een breed scala aan etnische groepen die een geschiedenis met de suikerindustrie hebben, waardoor de demografische geschiedenis van deze diverse natie wordt blootgelegd.

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

James Whitlow Delano

James Whitlow Delano

Looking back without Nostalgia (Nederland)

De etnisch diverse Surinaamse bevolking is het resultaat van gedwongen en vrijwillige arbeidsmigratie, bedacht om arbeidskrachten naar de plantage-economie te brengen. Na de dekolonisatie van Suriname in 1975 bereikte een andere golf migranten Nederland. De kwakkelende Surinaamse economie, de ineenstorting van de plantage-economie en de mogelijkheden om een nieuw leven in het land van de voormalige kolonisator op te bouwen, veroorzaakte een instroom van bijna driehonderdduizend Surinamers. James Whitlow Delano documenteerde de huidige staat van de Surinaamse gemeenschappen, waarbij hij laat zien hoe Suriname's suikerindustrie indirect het multiculturele karakter van Nederland heeft beïnvloed.

 • Looking back without Nostalgia

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

 • Looking back without nostalgia

Ed Kashi

Ed Kashi -

The Emerald Desert (Brazilië)

Brazilië is sinds kort de grootste producent en exporteur van suiker. Ed Kashi volgde de productieketen van het centrum van de goedkope productie rond São Paulo naar de havens en fabrieken waar miljarden worden verdiend met het verwerken en verhandelen van suiker en het uit suikerriet verkregen bio-ethanol. Zijn werk verbeeldt een opmerkelijk hoog ontwikkelde industrie met veel aandacht voor energiebesparende technieken en beheer van het land. Maar dit succesverhaal heeft ook een andere kant: het creëerde een monocultuur van suikerrietvelden die zich over meerdere Provincies in Brazilië uitstrekt. Dit enorme productiegebied bedreigt de biodiversiteit en zet – dankzij de productie van energiegewassen op landbouwgrond – de fragiele voedselmarkt onder druk.

 • The Emerald Desert

 • The Emerald Desert

 • The Emerald Desert

 • The Emerald Desert

 • The Emerald Desert

Ed Kashi

Ed Kashi -

Manufacturing Sweets (Nederland)

De Noord-Amerikaanse fotograaf Ed Kashi reisde naar Nederland om de zeer efficiënte fabrieksfaciliteiten vast te leggen waar suiker wordt gebruikt als ingrediënt om voedselproducten te zoeten en te conserveren. De steriele productiehallen onthullen een surreële kant van de moderne voedselindustrie die grotendeels onzichtbaar blijft, behalve voor degenen die er werken.

 • Manufacturing Sweets

 • Manufacturing Sweets

 • Manufacturing Sweets

 • Manufacturing Sweets

 • Manufacturing Sweets

Carl De Keyzer

Carl De Keyzer -

Sugar Illustrated (Indonesië)

Door de gestage groei van het nationaal inkomen verandert Indonesië in hoog tempo. Op de restanten van van de Nederlandse koloniale structuren is een nieuwe maatschappij verrezen. Carl De Keyzer fotografeerde alles in het hedendaagse Indonesië dat betrekking heeft op suiker, van Belgische chocoladewinkels tot oude, vervallen suikerfabrieken. Zijn werk toont de dualiteit tussen productie en consumptie, tussen traditie en moderniteit en tussen de lokale en globale economie.

 • Sugar Illustrated

 • Sugar Illustrated

 • Sugar Illustrated

 • Sugar Illustrated

 • Sugar Illustrated

Carl De Keyzer

Carl De Keyzer -

Guided by Sugar (België)

In Brussel informeren ongeveer achttienduizend lobbyisten de beleidsmakers van de EU over elk onderwerp dat interessant kan zijn voor bedrijven en non-profit organisaties. In de politieke arena van het Europees Parlement worden besluiten genomen over diverse onderwerpen die van vitaal belang zijn voor de Europese suikerindustrie. Of deze beslissingen nu gaan over suiker en de volksgezondheid, het openstellen van de Europese markt voor alternatieve zoetstoffen of handelsbeperkingen om de Europese boeren en industrie te beschermen, in Brussel is de inzet hoog. De Belgische fotograaf Carl De Keyzer geeft een kijkje in de formele en informele wereld van de suikerlobby.

 • Guided by Sugar

 • Guided by Sugar

 • Guided by Sugar

 • Guided by Sugar

 • Guided by Sugar

Tomasz Tomaszewski

Tomasz Tomaszewski

Sugar Towns (Indonesië)

De Javaanse suikerdorpen zijn oorspronkelijk door de Nederlanders gebouwd voor de productie van witte suiker die naar Europa en vervolgens naar andere afnemers kon worden verscheept. Na het vertrek van de Nederlanders zijn de fabrieken suiker blijven produceren, zij het onder minder gunstige omstandigheden. Tegenwoordig heeft de Indonesische suikerindustrie vele gezichten; sommige fabrieken zijn gemoderniseerd, andere roepen de herinnering op aan tijden dat de Nederlanders het nog voor het zeggen hadden. De Poolse fotograaf Tomasz Tomaszewski documenteerde de suikerdorpen in Java, waarbij hij begon tijdens Perayaan Buka Giling, het traditionele suikerfestival dat voorspoed over het productieseizoen moet brengen.

 • Sugar Towns

 • Sugar Towns

 • Sugar Towns

 • Sugar Towns

 • Sugar Towns

Tomasz Tomaszewski

Tomasz Tomaszewski

Sugar Town (Nederland)

De suikerfabriek Vierverlaten in het dorp Hoogkerk is een van de twee fabrieken die de radicale beleidswijzigingen van de EU in 2006 hebben overleefd. Tijdens de bijna honderd jaar van haar bestaan is de fabriek onderdeel van het DNA van het dorp geworden. In Hoogkerk betekent suiker werk, wonen in de schaduw van de suikersilo's van de fabriek, het 24 uur per dag komen en gaan van vrachtwagens vol bieten en de zoete geur die de lucht elk oogstseizoen vult. In vergelijking met de laissez-faire van Indonesische suikerfabrieken had hun Nederlandse tegenhanger op een andere planeet kunnen staan: het is een geordende, steriele wereld, het domein van bijna totale automatisering.

 • Sugar Town

 • Sugar Town

 • Sugar Town

 • Sugar Town

 • Sugar Town

Francesco Zizola

Francesco Zizola

Bitter Harvest (Brazilië)

Francesco Zizola onderzocht het leven en werk van de suikerrietkappers in het noordoosten van Brazilië. In de zeventiende eeuw heersten de Nederlanders kortstondig over deze regio. Restanten van de koloniale machtsstructuren zijn lokaal zichtbaar, ook zware lichamelijke arbeid is nog steeds een essentieel onderdeel van de suikerindustrie. Desondanks hebben er flinke verbeteringen plaatsgevonden. Dankzij de economische boom in Brazilië is een tekort aan goedkope arbeid ontstaan waardoor lonen stijgen. Daarnaast houdt de federale overheid scherper toezicht op het naleven van arbeidswetgeving.

 • Bitter Harvest

 • Bitter Harvest

 • Bitter Harvest

 • Bitter Harvest

 • Bitter Harvest

Francesco Zizola

Francesco Zizola

The Last Beet of Sweetness (Nederland)

Francesco Zizola documenteerde de geïndustrialiseerde suikerbietenoogst in het noorden van Nederland. Nog maar een paar decennia geleden was de Nederlandse agrarische sector kleinschalig, arbeidsintensief en het domein van familiebedrijven. Het verschil met een modern boerenbedrijf dat suikerbieten verbouwd kan nauwelijks groter zijn: tegenwoordig is de bietenoogst kapitaalintensief, efficiënt en industrieel. Maar het voortdurende gevecht om meer efficiëntie biedt in een wereldwijde economie geen garanties op verdiensten. Om de internationale ratrace te overleven, moeten boeren door de politiek worden beschermd of produceren tegen de laagst mogelijke prijzen.

 • The Last Beet of Sweetness

 • The Last Beet of Sweetness

 • The Last Beet of Sweetness

 • The Last Beet of Sweetness

 • The Last Beet of Sweetness

<< Terug naar expositie