• © Mark Peterson

To Have and Have Not

De wereld van de 1%

Wie de oorzaken van de huidige economische crisis beter wil begrijpen, moet vooral kijken naar de wereld van de 1 procent. De tentoonstelling To Have and Have Not schampt de verborgen wereld van geld en macht. 

Sinds de financiële crisis in 2008 uitbrak, zijn we ons sterk bewust geworden van inherente problemen in het financiële en politieke systeem. Dankzij twintig jaar deregulering heeft de zogeheten 1 procent, met hulp van de politiek, zich een ongekende rijkdom kunnen verschaffen, ten koste van de 99 procent.

In het werk van zo’n twintig fotografen van over de hele wereld wordt de manier van leven en denken van een zich onaantastbaar wanende elite blootgelegd. 

Met To Have and Have Not stelde Noorderlicht fotografen een uitdaging. De toegang tot de 1 procent is beperkt – een van de redenen waarom fotografen eerder bij Occupy of bij de slachtoffers van de crisis te vinden zijn. Maar belangrijker, de elementen van het verhaal zijn in hoge mate abstract: ideeën, ideologieën, regulering en deregulering, machtsstructuren, complexe finan­ciële producten en hebzucht – mede door de ongrijpbaarheid van deze elementen, heeft het uit de hand kunnen lopen. To Have and Have Not onderzoekt hoe het onzichtbare zichtbaar gemaakt kan worden.