Kerkenroute

Noorderlicht presenteert een route langs acht bijzondere tentoonstellingen in acht oude kerkjes op het Friese platteland.

Deze route kwam tot stand in samenwerking met Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerkjes zijn tussen 20 september tot en met 26 oktober geopend op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00-17.00.

Onderstaande kerken zijn op de volgende data gesloten:

Mariakerk, Bears | zaterdag 20 september / zondag 28 september
Mariakerk, Boer | zondag 26 oktober
Nicolaaskerk, Swichum | zaterdag 20 september / zaterdag 4 oktober
Sint-Margaretakerk, Boksum | zaterdag 11 oktober / zondag 12 oktober
Sint-Radboudkerk, Jorwerd | zondag 28 sept / zondag 19 okt

De kerkenroute maakt deel uit van het Satellietprogramma van het festival. Op deze pagina is hier het programma van te vinden. Op deze pagina rechtsboven is een pdf te downloaden met alle actuele  informatie.

Fietsroute

Noorderlicht heeft een fietsroute samengesteld langs de kerkjes van de kerkenroute.

Volg vanaf station Leeuwarden de fietsknooppunten 62, 57, 93, 4, 5, 94, en 95, en sla bij knooppunt 95 rechtsaf naar Swichum (6,6 km). Daar begint de route met een lengte van 55 kilometer. 

Volg vanuit Swichum fietsknooppunten 3, 2, 6, 7, 27, 87. Bij knooppunt 87 rechtsaf en 750 meter verderop linksaf naar Bears. Terugfietsen naar de hoofdweg (Hegedyk), linksaf slaan en via knooppunten 70 en 60 naar Boksum. Verder via knooppunt 22 (hier rechtdoor) naar Blessum. Via knooppunten 22, 60, 70, 72, 74, 67, 23 en het pontje over het Van Harinxmakanaal naar Zweins. Terug naar knooppunt 23, linksaf richting Baaijum, op de T-splitsing rechtaf en even later op de rotonde linksaf, over het fietspad langs de N384. Na 6,5 kilometer linksaf naar Britswerd. Terug naar de N384, linksaf en eerste weg rechts naar Mantgum. In Mantgum linksaf naar knooppunt 97 en rechtsaf naar Jorwerd. Jorwerd uitrijden over de Arsumerdijk. Op de T-splitsing linksaf naar knooppunt 87, 27, 7, 6, 2 en 3 terug naar Swichum.


Fietsverhuur

Op station Leeuwarden zijn (elektrische) OV-fietsen te huur (alleen met abonnement, zie www.ov-fiets.nl) en gewone fietsen te huur (legitimatie en borg vereist). Reserveren: 058 213 98 00.