De Hommage

Jubileumtentoonstelling

Het was de droom van oorlogsfotograaf Robert Capa: een fotoagentschap, werkend als een collectief. Zwervend door Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog vond hij in Henri Cartier-Bresson, George Rodger en David 'Chim' Seymour zijn geestverwanten. In mei 1947 richtten de vier in New York samen met Bill Vandivert hun eigen agentschap op: Magnum Photos Inc. Ieder koos een deel van de wereld als werkterrein en ging aan de slag.

Magnum en zijn fotografen zijn beeldbepalend geweest voor de journalistieke en documentaire fotografie in de tweede helft van de twintigste eeuw. Naoorlogse wederopbouw, koloniale bevrijdingsoorlogen, hongersnoden en natuurrampen, boeren en arbeiders, politici en kunstenaars - overal ter wereld werden ze vastgelegd door het allengs groeiende fotografencollectief.

Inmiddels bevat de ledenlijst van Magnum meer dan 70 namen en worden er al lang niet meer alleen reportages gemaakt.

In een speciale jubileumtentoonstelling brengt Noorderlicht een hommage aan het agentschap dat als geen ander een tijdsgewricht heeft vormgegeven.
Van de 'founding fathers' tot hun al even ambitieuze opvolgers.