Global Detail

De gevolgen van globalisering

Het vrije internationale verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal beheerst het hedendaags denken en doen in het Westen. Dat proces en de snelle expansie waarmee het plaatsvindt strekken hun invloed uit tot vrijwel alle terreinen van het dagelijks leven waar ook ter wereld. De globale schaalvergroting wekt de suggestie van een ongebreidelde vrijheid, net als het wereldwijde web van ideeën, feiten en beelden dat met een enkele muisklik tevoorschijn getoverd kan worden op het computerscherm.

Maar wat is vrijheid in een ongelijke wereld? De regels van het economische spel worden bepaald door de sterkste. Terwijl in grote delen van de wereld gestreden wordt om te overleven, is de strijd in het westen er een om méér: meer productie, meer consumptie. Productie die niet zelden wordt geleverd door mensen die dat wat ze maken zelf niet kunnen consumeren en die werken onder omstandigheden die in het westen onacceptabel zouden zijn. Tegelijkertijd gaat hun productieve aandeel in dat westerse spel gepaard met veranderingen op het gebied van politiek, cultuur, milieu, migratie, het aanzien van hun dagelijks leven - veranderingen die op hun beurt ook het westen raken.

Globalisering is een complex proces, gestuurd door machten in een grootschalig vertakt web dat zich meer en meer uitstrekt over de wereld. Maar met de toenemende expansie van onderlinge betrekkingen groeit ook het maatschappelijk bewustzijn ervan, niet in het minst dankzij dezelfde communicatiemiddelen die het globaliseringproces versnellen. Vooruitgang heet het doel te zijn. Maar wat is vooruitgang en voor wie?

In Global Detail exposeren 45 fotografen uit 21landen ruim 300 foto's die in het teken staan van de toenemende afhankelijkheid, uniformiteit én (on)gelijkheid die het gevolg zijn van dat globaliseringproces - een actueel, even ingrijpend als ongrijpbaar, even zichtbaar als onzichtbaar fenomeen. Global Detail is een caleidoscopische reis om de wereld en daarmee ook door de wereld van de geëngageerde fotografie.

Een beeldverhaal over de beslissingen die genomen worden in westerse directiekamers en de gevolgen voor het dagelijks leven aan de andere kant van de wereld. Over bewoners van sloppenwijken en villaparken, kijkend naar dezelfde soaps. Over marktwetten en consumptie-ideologie. Over geld en informatie. Over het tapijt van logo's dat gelegd wordt over een wereld van verschil.

Wim Melis, curator Global Detail