• Michael Wolf - Tokyo Compression

  • Michael Najjar - Liquid City

Metropolis

City Life in the Urban Age

Op 23 mei 2007 kon de wereld het begin van het urban millennium vieren. Op deze datum leefden er wereldwijd voor het eerst meer mensen in de stad dan op het platteland: 3,3 miljard mensen op drie procent van het aardoppervlak. Metropolis – City Life in the Urban Age is het tweede deel in een tweeluik waarin wordt gekeken naar de gevolgen van deze ontwikkeling voor achtereenvolgens het platteland en de stad.

Urbanisatie is niet nieuw, maar nooit groeide de bevolking van stedelijke gebieden sneller dan de afgelopen decennia. Het is een trend die volgens demografen van de Verenigde Naties nog tot het midden van deze eeuw zal doorzetten. Meer dan ooit maakt het de stad tot de plek waar de cultuur en moraal van de mensheid worden vormgegeven – ideeën over het leven die dankzij digitalisering en globalisering tot ver buiten de stadsgrenzen worden geëxporteerd.

Kenmerkend is het gespleten karakter van die moderne stad. Dan weer is de groei onstuimig en ongericht, dan weer wordt ze planologisch tot in detail uitgedacht. In steden komen etnische groepen en culturen samen, waar ze tegelijkertijd een wederzijdse verrijking en een bron van spanning zijn. In ontbolsterende economieën heeft de stad een aanzuigende werking op plattelandsbewoners die – vergeefs of met succes – zoeken naar een beter leven, terwijl in het Westen sprake is van een white flightrichting de aangeharkte buitenwijken. Steden zijn plekken die kansen bieden en ontnemen, die het milieu belasten én ontlasten, waar je voortdurend in het oog van camera’s bent, maar evengoed volslagen anoniem kunt zijn.

lees verder

METROPOLIS is een roman in zes hoofdstukken en een epiloog. Deze vertellen het spannende, schokkende, prachtige en overweldigende verhaal van City Life in the Urban Age.

INFORMATIE

Locaties
Der Aa-kerk | Akerkhof 2
Oude Postkantoor | Munnekeholm 1
Noorderlicht Fotogalerie | Akerkhof 12 

Open: dinsdag t/m zondag 11.00 - 18.00
Entree: zie bezoekersinformatie
De tentoonstelling is grotendeels rolstoeltoegankelijk