• Vivian Maier

Vivian Maier

Street Photographer

Deze unieke nevententoonstelling van Metropolis laat nooit eerder vertoond werk zien van de recent ontdekte fotografe Vivian Maier (1926-2009). Haar straatfotografie bevat humoristische, ontroerende, mooie en ruwe beelden van alle facetten van het stadsleven in het Amerika van de jaren '50.

Een goede straatfotograaf moet over vele talenten beschikken: oog voor detail, licht en compositie, feilloze timing, een humanitaire kijk op de wereld, en een niet aflatende drang om onafgebroken foto’s te willen nemen om maar geen moment te hoeven missen. Dergelijke kwaliteiten zijn al schaars bij getrainde fotografen die kunnen profiteren van een opleiding en mentoren, en een gemeenschap van collega-fotografen en bewonderaars die hun inspanningen ondersteunen en belonen. Ze zijn nog zeldzamer bij iemand die geen formele opleiding heeft gehad en het zonder een netwerk van gelijkgestemden moet stellen.

Toch beschikt Vivian Maier over al deze talenten: een kindermeisje van beroep, dat vanaf de jaren vijftig tot de jaren negentig van de vorige eeuw wereldwijd meer dan honderdduizend foto’s nam – van Frankrijk tot New York City en van Chicago tot talloze andere landen – zonder dat ze ooit iemand het resultaat liet zien. Haar foto’s zijn verbazingwekkend, zowel wat betreft de breedte van haar werk als de hoge kwaliteit van de humoristische, ontroerende, mooie en ruwe beelden van alle facetten van het stadsleven in het gouden tijdperk van naoorlogs Amerika.

Ontdekking

Het wonderbaarlijke werk van Maier zag pas voor het eerst het daglicht in 2007 toen makelaar en amateurhistoricus John Maloof in een veilinghuis per toeval een doos met anonieme negatieven in handen kreeg. In de jaren daarop verzamelde hij maar liefst 100.000 foto’s en negatieven. In Vivian Maier: Street Photographer is nu voor het eerst in Nederland een ruime selectie te zien.

Vivian Maier

Er is nog steeds weinig bekend over Vivian Maier. We weten dat ze in 1926 in New York werd geboren en in de jaren vijftig en zestig als kindermeisje voor een familie in North Shore werkte, een voorstad ten noorden van Chicago. Ogenschijnlijk had ze zelf geen gezin en de kinderen waar ze op paste, zouden uiteindelijk zelf voor Maier zorgen in de herfst van haar leven. Ze nam tijdens haar leven honderdduizenden foto’s, maar liet ze nooit aan iemand zien. Maier raakte haar complete archief kwijt toen haar opslagkluis vanwege een betalingsachterstand werd geveild. Ze overleed in 2009 op drieëntachtigjarige leeftijd. 

Copyright: Vivian Maier / Maloof Collection

INFORMATIE

Locatie: Academie Minerva
Praediniussingel 59 
Open: dinsdag t/m zondag 11.00 - 18.00
Entree: op vertoon van dag/maand passe-partout (te koop in Der Aa-kerk)
De tentoonstelling is rolstoelvriendelijk