Machiel Botman, Andreas Gefeller, Terri Weifenbach, Marco Wiegers - Verborgen Terreinen

Borg- en kerkterreinen in de provincie Groningen

Ooit kende de provincie Groningen zo'n tweehonderd borgen - een kasteelboerderij of versterkt huis. Daar zijn er nu nog zestien van over. De rest is verdwenen of alleen nog zichtbaar als ruïne of reliëf in het landschap. Ook de vele provinciale kerkterreinen zijn ernstig in verval geraakt. Daarmee dreigt een schat aan informatie verloren te gaan, aangezien de graven op deze terreinen tot de oudste van Nederland behoren.

Vier fotografen brengen deze cultuurhistorisch waardevolle terreinen aan de oppervlakte in de fototentoonstelling 'Verborgen terreinen'. Terri Weifenbach (Verenigde Staten), Andreas Gefeller (Duitsland), Machiel Botman (Nederland) en Marco Wiegers (Nederland/Groningen) fotografeerden elk op eigen wijze borg- en kerkterreinen in de provincie Groningen die al bijna met het landschap zijn versmolten. De fotografen werden geselecteerd door Noorderlicht. De fototentoonstelling Verborgen terreinen is een initiatief van Stichting Oude Groninger Kerken en Landschapsbeheer Groningen. Samen met Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen werken deze organisaties aan het herstelproject Verborgen terreinen, dat door de restauratie van graven, wegen, groen- en waterpartijen twintig provinciale borg- en kerkterreinen opnieuw zichtbaar maakt. Het project wordt afgerond in 2007.