ANBI

De Stichting Fotografie Noorderlicht heeft de ANBI status. Dat houdt in dat we door de belastingdienst zijn aangewezen als "algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Donateurs van onze stichting kunnen, door onze ANBI status, hun giften op deze manier aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

-------

Naam

Stichting Fotografie Noorderlicht

RSIN

8002 13 695

Contactgegevens

zie onze contactgegevens

Doelstelling

Onze doelstelling is te vinden op deze pagina.

Bestuurssamenstelling

A. Wink, voorzitter
W. van de Pol, secretaris
Ana Ilicic
Saskia de Graaf

Beloningsbeleid bestuur

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

Beloningsbeleid directie

Beloningsbeleid directeur is volgens CAO Welzijn en (ruim) binnen WNT normen.

Beloningsbeleid Personeel

Het personeel volgt CAO welzijn

Beleidsplannen, jaarverslagen en financiële verantwoording

Onze beleidsplannen, jaarverslagen en een financiële verantwoording zijn te vinden op deze pagina.