Inzenden werk

Voor manifestaties, exposities en projecten

Professionele fotografen en curatoren kunnen op elk moment van het jaar werk en voorstellen insturen naar Noorderlicht. De meeste Noorderlicht-tentoonstellingen stellen wij zelf samen. Wij zijn dus altijd op zoek naar interessant, vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig werk voor de jaarlijkse Fotomanifestatie, de tentoonstellingen in de Noorderlicht Fotogalerie en voor bijdragen aan de Noorderlicht Projecten.

Lees eerst:

---------------------------------------------------------------------

Voorwaarden en richtlijnen

Wij accepteren alleen werk en voorstellen van professionele fotografen, kunstenaars, curatoren en organisaties.

Als het werk specifiek wordt ingezonden voor een bepaald onderwerp of thema, zoals bijvoorbeeld voor de jaarlijkse manifestatie, geef dit dan duidelijk aan. Voor inzenden voor de manifestatie geldt overigens altijd een deadline.

Wij hechten groot belang aan werk in serie, maar sporadisch wordt ook met losse beelden gewerkt.

Noorderlicht is geworteld in de documentaire fotografie, en toont daarvan de hele reikwijdte. Daarbij werken wij met fotografie van alle stijlen en genres. Alle fotografie is dus welkom.

Actueel werk heeft de voorkeur en zelfs projecten in progress zijn welkom. Ouder en historisch materiaal is niet uitgesloten, maar komt minder vaak aan bod.

Liefst ontvangen wij werk dat niet eerder in Nederland is getoond.

Ook video’s en multimedia-presentaties die uitgaan van een fotografisch principe zijn welkom.

Er is geen minimaal of maximaal aantal foto’s dat mag worden ingezonden. Wij vragen om een relevante selectie die de kwaliteit en het onderwerp van het werk goed representeert. Dat mogen ook meerdere werken, series of projecten zijn.

De meeste tentoonstellingsprints worden door Noorderlicht zelf geproduceerd. Met de geselecteerde fotografen wordt overlegd over de te presenteren vorm en formaten.

Inzenden

Wij vragen geen inschrijfgeld. Inzenden is gratis.

Inzenden kan uitsluitend digitaal*
Uiteraard wordt analoog werk en originele prints wel tentoongesteld.

De inzending dient vergezeld te gaan van de volgende documenten (uitsluitend word- of pdf-bestand in het Engels of Nederlands):

  • curriculum vitae met volledige contactgegevens
  • heldere omschrijving van het werk
  • synopsis van die omschrijving in max 100 woorden
  • eventuele additionele documentatie, zoals publicaties (niet verplicht)
  • eventuele bijzondere specificaties voor het presenteren van het werk waar wij rekening mee moeten houden, zoals bijzondere (vaste) formaten of materialen

Stuur beeldbestanden uitsluitend:

  • als JPEG, JPG of TIFF
  • in een resolutie van ongeveer 1000 x 1500 pixels
  • in RGB of grijswaarden modus (geen CMYK)
  • in één laag
  • met kleurprofielen indien gebruik is gemaakt van kleurenmanagement

Stuur bij de inzending nooit de originele high-res bestanden!

*) Als uitzondering worden prints en publicaties geaccepteerd als er een duidelijke reden is waarom het werk in digitale vorm niet te beoordelen is. Stuur in geval van prints of publicaties altijd een set scans mee.
Ingezonden materiaal wordt niet geretourneerd. De enige uitzonderingen hierop zijn unica zoals dummies of bijzondere prints. Ook die worden alleen geretourneerd als hierom specifiek wordt verzocht en er een retouradres wordt vermeld.

---------------------------------------------------------------------

Inzendingen kunnen gestuurd worden t.a.v. Wim Melis (curator). Digitale inzendingen uitsluitend via e-mail of een online file sharing service.

E-mail

pandora@noorderlicht.com

Maximaal 15 Mb per mail. Gebruik voor grotere bestanden een online file sharing service zoals bijvoorbeeld WeTransfer.com of YouSendit.com.

Stuur in beide gevallen geen losse bestanden, maar een gecomprimeerde map (zip). Geef die map een unieke naam, zoals bijvoorbeeld Achternaam_Voornaam-Titel.

Je ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging.